Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inse skoterns värde

Snöskotrar är viktiga för oss som bor i landets norra delar. Många behöver dem i sitt arbete och för ännu fler ger skotrar frihet att kunna röra sig i skog och mark under vinterhalvåret. Dessutom skapar skoterturism många nya arbetstillfällen på landsbygden, där det är ont om andra jobb.

Det finns hundratusentals snöskotrar i landet och nya tillkommer hela tiden. Det stora antalet skotrar innebär samtidigt att många frågor kräver sitt svar. Reglerna för fordon och trafiksäkerhet är otydliga. Det finns motstridiga uppfattningar om buller och andra miljöproblem kring skoteråkning. Det största problemet handlar om skoterleder, som i dag i huvudsak sköts ideellt.

Alla dessa problem kräver ett samlat ansvar för skoterfrågor. Eftersom ingen har detta övergripande ansvar för snöskoterfrågor bildade olika myndigheter år 2007 Nationella Snöskoterrådet. Rådet var inget beslutande organ med myndighetsutövning, utan ett samarbetsforum för att diskutera frågor som är förknippade med snöskoteråkandet. Detta samarbete gällde till och med utgången av år 2012 utan att problemen var lösta.

Snöskotrar har bollats mellan olika ministrar och slutligen lämpats i knäet hos miljöministern, eftersom regeringen är mycket ovillig att befatta sig med frågor som rör snöskotrar. I stället för att permanenta det Nationella Snöskoterrådet, eller ge ansvaret för skoterfrågor åt någon myndighet, fick Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera det gjorda arbetet.

Utvärderingen konstaterade att Skoterrådets arbete var framgångsrikt. Men eftersom rådet inte var ett beslutande organ, kunde det inte driva frågor om till exempel finansiering och skötsel av skoterleder. Till det skulle ha behövts ett regeringsuppdrag och större resurser. Utvärderingen visar att Nationella Snöskoterrådet har en viktig funktion att fylla och stödet för att rådet ska fortsätta med sitt arbete är starkt. Därför behöver rådet förstärkas med ett tydligt uppdrag och en tydlig huvudman för att kunna besluta i olika frågor, bland annat när det gäller lagstiftning.

Med utvärderingens klara besked i minnet tänkte man att saken var klar och att regeringen äntligen skulle skrida till verket. Men, nej. Regeringen vill inte ta ställning, utan frågan ska fortsätta att utredas. Nu är det frågor om skoteråkningens miljöpåverkan och andra skadeverkningar som ska redas ut.

Självklart måste man komma till rätta med miljöproblemen kring skoteråkningen. Men det hindrar inte att diskussioner om andra frågor kring snöskoteråkning fortsätter under ordnade former, där berörda statliga myndigheter deltar. Detta är dessutom nödvändigt, så som Naturvårdsverkets tidigare utredning visar.

Skoteråkning stannar inte upp under tiden regeringen utreder. Många problem kräver sin lösning, men regeringen fortsätter att förhala frågan och vägrar att ta det övergripande ansvaret för skotrarna. Landets skoteråkare är värda en regering som tar skoterfrågorna på allvar.

Gunnar Sandberg (S), riksdagsledamot

Gudrun Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande Strömsund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel