Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen har ansvaret för kraftledningen

Annons

Kraftledningsbygget mellan Järpströmmen och Nea i Norge, har väckt stor uppmärksamhet och upprört många. Debatten har varit intensiv och många har framfört kritik. Länsstyrelsen har utmålats som ansvarig myndighet och beskrivits som att vi gett tillstånd till kraftledningsbygget.

Jag vill nu ännu en ännu en gång ta tillfället i akt och redovisa fakta:

Den 23 augusti 2007 gav regeringen via Näringsdepartementet tillstånd till Svenska Kraftnät att bygga en 400 kV-ledning från Järpströmmen till norska gränsen. Beslutet – med diarienummer N2007/3594/E - är underskrivet av näringsministern och vice statsministern Maud Olofsson (C).

Länsstyrelsen har alltså inte fattat beslutet men deltagit i det genom att vara remissinstans samt genom att ge tillstånd till att kraftledningsbygget fyra gånger får korsa Åreälven som är Natura 2000-område.

Frågan om Åreälven ställdes till länsstyrelsen från Svenska Kraftnät långt innan regeringen fattade beslutet, och länsstyrelsen gjorde en bedömning att Natura 2000-området Åreälven inte skulle skadas på ett betydande sätt vid ett kraftledningsbygge.

I sin ansökan till Länsstyrelsen om att korsa Åreälven, beskrev Svenska Kraftnät vilka skadeförebyggande åtgärder, samt vilken hänsyn, man åtog sig i samband med kraftledningsbygget. Länsstyrelsen gjorde då bedömningen att Svenska Kraftnäts verksamhet inte skulle påverka Åreälven betydande, vilket också visat sig stämma vid det stora antal tillsynsbesök som länsstyrelsen gjort.

Innan regeringen fattade det övergripande beslutet, föreslog länsstyrelsen att kraftledningsbygget skulle inbegripa ett särskilt kontroll- och uppföljningsprogram. Om så hade blivit fallet, hade det underlättat för länsstyrelsen att utöva tillsyn och kontroll.

Regeringen tog tyvärr inte med länsstyrelsens önskemål i beslutet, och därmed begränsades länsstyrelsens möjligheter.

Genom agerande från länsstyrelsen har vi ändå kunnat genomföra en kontinuerlig tillsyn av kraftledningsbygget. Tillsynen har varit kopplad till ett annat kontrollprogram, framtaget gemensamt av länsstyrelsen, Svenska Kraftnät och huvudentreprenören Eltel. Det programmet reglerar hur inblandade parter från beställare till utförare konsekvent ska ta miljöhänsyn.

Med stöd av detta kontrollprogram har det funnits hjälp för alla inblandade parter när oförutsedda problem uppstått under projektets gång. Svagheter på miljösidan inom organisationen har också kunnat identifieras och stärkas genom att entreprenören knutit till sig Skogsstyrelsen som rådgivare.

Att genomföra ett infrastrukturprojekt av denna omfattning utan miljöpåverkan är både tekniskt och ekonomiskt orimligt. Att det under arbetets gång grävts stora gropar för att kunna gjuta fundament till förankring av kraftledningsstolpar är oundvikligt. Men länsstyrelsen kommer att tillsammans med beställare och utförare av kraftledningsbygget inspektera återställningsbehovet samt besluta om, när och hur markskadorna ska återställas.

Det har ibland framstått som om kraftledningen byggs i en helt opåverkad, känslig och tidigare orörd natur. Detta är helt fel. Kraftledningen byggs till allra största del längs med, eller i, en redan befintlig kraftledningsgata. I de skogar där man var tvungen att bredda kraftledningsgatan bedrivs redan skogsbruk.

Inga naturskyddade områden har blivit påverkade av kraftledningsbygget.

Britt Bohlin

Landshövding

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons