Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsledningens misslyckande

/

Annons

Landstingets omfattande omställningsarbete sysselsatte under vintern/våren 2009 praktiskt taget samtliga anställda i landstinget, från vårdpersonal, tjänstemän till politiker.

De borgerliga allianspartierna har tagit stor och aktiv del av förberedelserna och gjort stora ansträngningar för att de beslut som krävts skulle ha stöd över de politiska blockgränserna.

Uppföljningen som gjorts av omställningsarbetet under hösten 2009 visade tydligt att de effekter på ekonomin som förväntats uteblivit. Allianspartierna ville då återremittera delårsbokslutet per 30 augusti för att få en djupare analys följd av åtgärder men blev nedröstade av s, v och mp i landstingsstyrelsen.

Nu står vi med facit i hand. Landstingsfullmäktiges beslut har inte verkställts och förhoppningarna att landstingets verksamhet ska rymmas i budget har grusats.

Landstingets anställda får återigen gå igenom en svår psykologisk prövning när man ska bena ut vilka arbetskamrater som måste lämna verksamheten och vilka som får vara kvar. Landstingets patienter upplever ånyo en oro att kanske inte kunna få den vård man behöver i rätt tid. Länets skattebetalare tar sig för pannan och undrar hur detta kan vara möjligt.

Kvar återstår att respektera och fullfölja de beslut om bortprioriteringar och effektiviserar som fullmäktige beslutat. Att helt nya verksamheter får starta, som inte är helt oundgängliga, innan ekonomin är i balans är otänkbart – även om det kan vara frestande för vänstermajoriteten ett valår!

Landstinget och de som verksamheten är till för är inte betjänta av teoretiska modeller av besparingar och effektiviseringar. Inte heller av lek med siffror.

Landstingets yttersta ledning har återigen misslyckats!

Allianspartierna fortsätter arbetet med att forma en långsiktig politik för vård och utveckling i länet. Vi fortsätter att presentera våra förslag till åtgärder och förbättringar för väljarna under våren. Vi vill ge Jämtlands läns landsting en ny och bättre politisk ledning efter valet.


Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson (M), Finn Cromberger (FP), Lars-OIof Eliasson (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons