Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen uranbrytning i vårt län

Annons

Jakten på uran i länet har den senaste tiden ökat genom att prospekteringsföretagen plötsligt fått finansiellt stöd av intresserade köpare. Centerpartiet i Jämtlands län vill därför göra en tydlig markering av vår ståndpunkt:

Morgondagens energiförsörjning måste byggas på förnyelsebara energikällor. Vårt län har stora tillgångar i form av skogar och bra vindlägen. Vi vill satsa på uthålliga källor.

Basnäringarna jord, skog, turism och upplevelser är de näringar som står för tillväxt i Jämtlands län. Även i de mer perifera och glest befolkade områdena. Det vore direkt kontraproduktivt att satsa på urangruvor eftersom sådan verksamhet försvårar eller omöjliggör satsningar på våra basnäringar.

Uranbrytning kan aldrig bli aktuell i Jämtlands län. Svensk lag ger kommunerna vetorätt mot brytning av uran, alltså möjlighet att förbjuda gruvdrift.

Centerpartiet har i de berörda kommunerna drivit igenom uttalanden från respektive kommunfullmäktige. Det borde därmed vara tydligt för alla, inklusive prospekteringsbolagen, att länets kommunala församlingar inte kommer att tillåta någon brytning. Minerallagen från 2005 ger trots detta möjligheter att prospektera efter uran.

Det nya Lissabonfördraget förändrar inte dagens minerallagstiftning. Det kommunala vetot gäller som tidigare och varje land bestämmer själv vilka energikällor man väljer för att säkra sin energiförsörjning.

Centerpartiet i Jämtlands län anser därför att minerallagen behöver skrivas om. Även prospektering bör beläggas med möjlighet till kommunalt veto.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons