Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framför er besvikelse till Folksam

Folksam har aviserat om en förändring av vår grupplivförsäkring för pensionärer.

Annons

I de flesta fall innebär förändringen att ersättningen ur försäkringen så gott som halveras utan att premien förändras nämnvärt. Förändringen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari år 2011.

SKPF har kraftigt protesterat mot denna förändring. Någon förhandling med SKPF har inte skett med anledning av omläggningen. SKPF har endast blivit informerat om Folksams ensidiga beslut utan att kunnat påverka beslutet.

På vissa av Folksams regionala och lokala kontor har det påståtts att SKPF skulle ha varit överens med Folksam om denna förändring och stått bakom beslutet. Det är fel. Anledningen till påståendet är bristfällig information från Folksam centralt till sina medarbetare runt om i landet, vilket Folksam också har bett om ursäkt för.

Bakgrunden till förändringen är att försäkringen i dag inte bär sina egna kostnader. De senaste årens premieinbetalningar täcker inte Folksams utbetalningar under samma år. Även om förändringar i grupplivförsäkringen är nödvändiga, så anser SKPF att den beslutade förändringen inte på något sätt kan accepteras.

SKPF kan i dag bara uppmana sina medlemmar att framföra sina synpunkter på förändringen av grupplivförsäkringen direkt till Folksam. Medlemmarna bör rådas att tillsvidare ha kvar försäkringen, dels därför att den gäller med nuvarande villkor fullt ut under hela år 2010, dels att det är oklart hur försäkringen slutligen kommer att utformas från och med år 2011.

SKPF centralt kommer att fortsätta diskussionen med Folksam för att försöka få till stånd en bättre förändring av försäkringen än den nu beslutade förändringen.

SKPF avd. 30, Jämtland,Rigmor Danielsson ordförande

J På vissa av Folksams regionala och lokala kontor har det påståtts att SKPF skulle ha varit överens med Folksam om denna förändring och stått bakom beslutet. Det är fel.

SKPF avd. 30, Jämtland/Rigmor Danielsson, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons