Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enklare att bygga strandnära

Annons

Den 1 juli träder nya regler för strandskyddet i kraft. Lagändringen ger Jämtland bättre möjligheter för bostadsutveckling i strandnära områden.

Tidigare strandskyddsregler var i grunden landsomfattande och tog inte hänsyn till skilda regionala förutsättningar. Renskötarens sjöstrand i Norrlands inland omfattades av samma strandskyddsregler som IT-entreprenörens skärgårdsö. Endast 10 procent av Sveriges stränder är i dag påverkade av bebyggelse, samtidigt som vissa delar av våra kuster är hårt exploaterade.

I ett landsbygdsområde som Jämtland ter sig ett alltför strikt strandskydd som ett bekymmer för kommuner med milslånga obebyggda stränder och med en stark avbefolkningstrend. Att kunna bebygga stränder i Norrland är viktigt för att främja landsbygdsutvecklingen, turistnäringen och öka attraktionen för nyinflyttning. Ett mer ändamålsenligt strandskydd är därför nödvändigt.

I lagändringen förenklas reglerna och byråkratin minskar. Kommunerna får ökat inflytande över strandskyddet – de ges huvudansvaret för att pröva dispenser och undantag från strandskyddet. Länsstyrelserna får uppgiften att granska kommunala dispenser och de kommunala planer som behandlar strandskyddet och vid behov överpröva. Länsstyrelserna tar härigenom över Naturvårdsverkets roll att överklaga sådana beslut och kommer också att ha fortsatt översyn för skyddade områden som nationalparker, naturreservat samt Natura 2000 områden.

Sammantaget stärker regeringen strandskyddsreglerna i högexploaterade områden som i Stockholms skärgård. Lagen ger klara riktlinjer som sätter begränsningar för oansvariga byggnationer i tätbefolkade områden. Samtidigt ger reglerna bättre förutsättningar för utveckling i den svenska glesbygden. Detta är en framgång för ett landsbygdslän som Jämtland.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons