Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra för församlingens framtid

Annons

Östersunds församling är Härnösands stifts största kyrkoförsamling. Under senare hälften av 1900-talet uppfördes i staden tre nya kyrkor, stadsdelskyrkor, i Marielund, Lugnvik och Odensala. Tillsammans med kyrkorna i centrala staden kom därmed församlingens verksamhet att fördelas på fyra områden (distrikt). En fördel med denna organisation var främst den lokala närhet, som för kringboende uppnåddes till stadsdelskyrkans verksamhet.

Samtidigt uppstod efter hand, när personalresurserna av ekonomiska skäl måste begränsas, vissa problem att administrera och leda den kyrkliga verksamheten i fyra olika delar av församlingen, samtidigt som det uppfattades angeläget att se Östersunds församling som en samlad helhet.

Mot denna bakgrund organiserades, efter beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, församlingens verksamhet så att anställd personal skulle kunna tjänstgöra på ett resurseffektivare sätt inom hela församlingen. Denna förändring i organisationen föregicks av sedvanliga fackliga förhandlingar och godtogs av församlingens personal. På kyrkorådets uppdrag genomfördes organisationsförändringen av församlingens kyrkoherde.

Vid en omorganisation av den omfattning, som det här är fråga om, torde det inte vara alltför överraskande att det kan finnas berörd personal, som väljer att söka sig till annan befattning – något som i så fall måste respekteras. Erfarenheter av den nya organisationen kommer att utvärderas.

Kyrkorådet är övertygat om att den genomförda omorganisationen är till gagn för Östersunds församlings framtid och utveckling.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons