Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vilken vård ska regionen välja?

På senare tid har mycket skrivits om hälso- och sjukvård i regionen och i landet. Tyvärr oftast missar dessa inlägg den grundläggande problematiken i vårdfrågan, d.v.s. den inbyggda konflikten mellan två motstridiga och oförenliga begreppen ”vård efter behov” och ”vård inom givna ekonomiska ramar”.

Följer man det första av dessa måste man inse att det finns ett ständigt växande behov kopplade till en växande, åldrande befolkning med en mer komplicerad sjukdomsbild och behandlingsmöjligheter som driver på kostnader. I ett sådant sammanhang har de ansvariga för utbudet ett väsentligt uppdrag, utöver att vara kostnadseffektiva, att försäkra sig om tillgång till intäkter och potentiella intäkter för att möta behoven. Följer man det andra är uppdraget snarare att prioritera och avgränsa utbudet för att passa in i redan förutbestämde ekonomiska ramar.

Medan ”vård efter behov” genomsyrar det politiska budskapet, det är ”vård inom givna ekonomiska ramar” som styr regionernas möjligheter att erbjuda vård. Dilemmat framställdes tydligt av Margareta Winberg, S, i sitt ”försvarstal” inför ansvarsprövningen 2018. Där betonade hon hur väl Regionen hade lyckats leverera vård efter behov, men hade misslyckats klara budgeten, med cirka en kvarts miljard. Exemplet är inget försök att göra politiska poäng, snarare att visa just problemet den nya majoriteten måste hantera, och vi som medborgare står inför.

Region Jämtland Härjedalen är inte ensam, alla regioner i Sverige brottas med samma dilemma, likväl många andra länder, t.ex. Storbritannien. Kostnader för hälso- och sjukvård stiger ständigt i alla OECD länder och tar en växande andel av BNP. I ett offentligfinansierat system, innebär detta att en större andel av skatteintäkter går till hälso- och sjukvård.

Snare än småjusteringar i form eller utövarna, behovs en genomgående debatt på riksnivå om just hur vi vill ha hälso- och sjukvård i Sverige. Dessutom måste vi vara medvetna om vad beslutet innebär. Väljer vi ”vård efter behov” som måste vi se till att intäkterna finns för att täcka behoven. Väljer vi ”vård inom givna ekonomiska ramar” måste vi vara beredda att båda bestämma ramen och prioritera utbudet – inget lätt val.

David Bell

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel