Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare med svar: Dags för munskydd i hemvården i Strömsund

Under presskonferens i TV (7/5) betonar Folkhälsomyndigheten, FHM, vikten av att basala hygienrutiner i vården ska utföras korrekt. Malin Grape, enhetschef avdelningen för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten, tillfogar att vid arbetsmoment som kräver nära kontakt kan munskydd läggas till dessa rutiner.

I en intervju i Radio Jämtland några dagar tidigare, angående bland annat användandet av munskydd i hemtjänst/hemsjukvård, säger socialchef i Strömsunds kommun att munskydd i dagsläget inte är aktuellt. Hon fortsätter: ”Vi måste lita på att personal i arbete är friska och att vi följer FHM:s rekommendationer”. Kommunledningen skall ge direktiv om hur man på bästa sätt ska hantera det operationella genomförandet av FHM:s rekommendationer.

Personal från hemsjukvården kan ju inte utföra sitt arbete på avstånd. De måste befinna sig nära vårdtagaren vilken man samtidigt kommunicerar med. Skulle det då inte i dagsläget vara aktuellt med införande av munskydd för personal i just sådana arbetssituationer. Maria Grape, FHM, har ju öppnat för just detta.

Inger Carlsson, Hammerdal

Svar från Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef vård- och socialförvaltningen Strömsunds kommun

Under den pågående pandemin kan vi alla följa utvecklingen i olika frågor, bland annat av de bedömningar och avvägningar som framförs vid presskonferenser. Folkhälsomyndigheten gav igår 11 maj ut rekommendationer om åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter. Myndigheten konstaterar att huvuddelen av smitta sker från personer med symtom varför personal ska stanna hemma från jobbet även vid lindriga symtom. Man säger också att det finns dock en möjlighet att personer utan symtom eller med så milda symtom att de inte uppfattar sig som sjuka, skulle kunna sprida smitta till riskgruppen äldre som behöver mycket vård- och omsorg. I tillägg till att rekommendera all personal med symtom att stanna hemma från jobbet kan man därför överväga, när övriga åtgärder är vidtagna och spridning pågår ute i samhället, att försöka minska den smittrisk de äldre utsatts för genom att införa en mekanisk barriär, som visir eller munskydd vid moment som innebär att man är nära ansiktet.

Folkhälsomyndigheten lämnar vägledning på det nationella planet som sedan för vår del omsätts till riktlinjer av Smittskydd och vårdhygien inom region Jämtland Härjedalen. De aktuella riktlinjer som vi i kommunen arbetar efter anger att ”munskydd hos symtomfri personal med syfte att skydda vårdtagare från smitta är ingen generell rekommendation i region Jämtland Härjedalen för närvarande. Det kan i vissa situationer ha en skyddande effekt men kan också felaktigt använt innebära en risk för smittspridning”. I vissa enskilda fall kan alltså en annan bedömning vara aktuell. I övrigt kvarstår den generella rekommendationen inom Strömsunds kommun. Vi påminner även kontinuerligt om vikten av att följa de basala hygienrutinerna samt stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Har du något att säga? Skicka in din insändare här.

Läs också: Första dödsfallet i covid-19 i Bergs kommun: "Våra tankar går nu främst till de anhöriga"

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel