Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Går vindkraft och älgjakt ihop?

Öppet brev till Samhällsbyggnadsnämnden i Krokoms kommun: Jag har läst Krokom kommuns skogsbrukspolicy och där kan man läsa följande:

Krokoms kommuns skogsskötsel skall utformas utifrån följande utgångspunkter:

• Att skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

• Att vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen.

• Att bruka kommunens skogar långsiktigt samtidigt som livsutrymmet för inom området naturligt förekommande växter och djur bevaras

• Ägarens förväntningar och krav på ekonomisk avkastning

Vidare under rubriken 1.2 Naturvård kan man läsa:

Kommunen skall anpassa sina åtgärder så att man vid bedrivande av skogsbruk är aktsamma om skogarnas naturvärden och bibehåller den mångfald av arter och ekosystem som naturligt förekommer inom landskapet. Kommunen skall bevara urskogar och bibehålla urskogsartade miljöer och i mer brukade områden även sträva till att återskapa sådana miljöer.

Under stycke 1.5 Jakt kan man läsa att kommunen erbjuder älgjakt med egna jaktlag på de två största skogsfastigheterna Rännön 2:1 samt Nordbyn 1:27. Platserna i jaktlagen annonseras ut med fast pris.

Jaktlaget i Nordbyn 1:27 består av högst 5 personer och kostnaden i år uppgick till 1 700 kr per jägare enligt kommunen. Kommunens invånare är prioriterade när platser fördelas

Min fråga till Samhällsbyggnadsnämnden är hur kommunen ska kunna följa innehållet i skogsbrukspolicyn, speciellt att erbjuda älgjakt i framtiden om ett arrendeavtal upprättas med vindkraftsexploatörer med avsikt för att bygga en vindkraftsindustri?

Strider inte ett sådant arrendeavtal mot ovan policy och kraftigt minskar kommuninvånarnas möjligheter till framtida älgjakt genom att en av två skogsfastigheter undantas i framtida jakt?

Henrik Ling

Älgjägare i Offerdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel