Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Ändra lagen - ge stöd till kommunernas klimatarbete

Plan- och bygglagen behöver ändras för att ge bättre stöd till kommunernas klimatarbete. Men redan i dag kan Jämtlands kommuner bidra till mer moderna och klimatsmarta tätorter genom att minska antalet parkeringsplatser och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Många svenska kommuner vill bygga mer bilsnålt i tätorter, både av miljöskäl och för att sänka kostnaderna för nya bostäder. Ett viktigt verktyg är att minska antalet parkeringsplatser och i stället erbjuda ”mobilitetstjänster” – till exempel bra kollektivtrafik, fler cykelparkeringar, bilpool, lån av transportcyklar och mottagning för hemleveranser av varor.

En fråga som har debatterats mycket är om dagens lagstiftning är ett hinder för detta. Därför startade forskningsprojektet ”Kompark”, för att öka kunskapen kring möjligheter, effekter och genomförbarhet av befintliga och nya parkeringsstyrmedel. Som del i projektet har vi analyserat om och hur lagstiftningen hindrar kommuner att i den fysiska planeringen styra så att det blir färre nya parkeringsplatser.

Slutsatsen är att reglerna bygger på ett stadsbyggnadsideal från mitten av förra seklet där alla, även i flerfamiljshus, förutsattes vilja ha egen bil. Det var då viktigt att varje nybyggnadsprojekt bidrog till att det anlades tillräckligt med p-platser.

I dag är läget ett annat. Nu ska städerna planeras transporteffektivt och gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Det gör att vi behöver använda parkeringsytor i tätorterna mer effektivt. Här kan kommunerna och de som bygger i Jämtland göra mycket för att underlätta ett vardagsliv i tätorten som inte är lika beroende av egen bil. Även om mycket kan göras inom ramen för dagens lagstiftning, visar studien att plan- och bygglagen behöver ändras för att ge bättre stöd till kommunernas klimatarbete.

Vi föreslår bland annat:

Skriv in i lagen att en god fysisk planering ska leda till energieffektiv användning av transportsystemet.

Ändra lagparagrafen som i dag styr kravet på parkering vid nybyggnation, så att det blir mobilitet i bredare bemärkelse som bebyggelsen anpassas för.

Öppna lagen så att kommuner kan lösa parkering och mobilitet områdesvis i stället för fastighetsvis.

Regeringen gav i februari en utredare i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen, bland annat om kommuner ska kunna avstå att kräva nya parkeringar vid nybyggnation. Vi uppmanar aktörer från Jämtland för att driva på i arbetet och hoppas kommunerna ges ännu större möjligheter att planera samhällen för framtiden.

Åsa Romson

Miljöjurist IVL Svenska Miljöinstitutet

Maria Ivansson

Verksamhetsledare Klimatkommunerna

Fredrik Holm

Konsult

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel