Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HRF

/

Annons

HRF Hörselskadades Förening i Åre

Höll sitt 19:e årsmöte på Åre Fjällsätra den 22 mars med 26 deltagare. Ordförande Margit Widholm hälsade välkommen och påminde om ändamålet med HRF, att tillvarata hörselskadades intressen, samt medborgeliga fri- och rättigheter genom att hävda rätten till delaktighet och jämlikhet på alla områden.

HRF arbetar för att skapa ett bättre samhälle för alla med olika grader av hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Föreningen är också till för föräldrar och andra anhöriga. Målet är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga på sina villkor. Uppdraget föreningen har är bland annat att erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte samt ge råd och stöd. Maj Sundsback läste dikter både före och efter årsmötesförhandlingarna som leddes av distriktsordförande Mats Hult.

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, utskickad till samliga 84 medlemmar genom medlemsbladet Hörsnäckan, föredrogs och godkändes. Ekonomibokslutet föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen omvaldes: Margit Widholm ordförande, Boas Enqvist vice ordförande, Sven-Ivar Olsson kassör, Anna-Lena Hansson sekreterare och Birgit Olsson ledamot och ansvarig för batteriförsäljningen.

Mats Hult informerade om den landsomfattande ljudmiljökampanjen Befria samtalet som kommer att starta till hösten och pågå under hela 2010. Eva Persson sekreterare på distriktet och utsedd till kampanjansvarig, berättade om att hon varit på kurs i äldrefrågor och som handlade mycket om hörselinstruktörer och hörselombud i kommunerna. Likaså har Eva varit på en dag om tolkfrågor.

Anna-Lena Hansson berättade hur hon jobbar för att få textade kopior av svenska filmer till bion i Järpen, vilket hon får en stor eloge för då hon lyckats bra. Hon har varit i kontakt med kulturministern och påpekat hörselskades behov av textade filmer. Mats tog också upp landstingets aviserade nedskärningar som även berör hörselvården.

Boas framförde tack till föreningens ordförande för ett idogt arbete under det gångna verksamhetsåret. Margit tackade mötesordförande och de duktiga skrivtolkarna.

Därefter avnjöt mötesdeltagarna en god middag.

Mer läsning

Annons