Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög uranhalt i 16 av Lillsjöhögens brunnar

I 16 enskilda dricksvattenbrunnar i Lillsjöhögen är uranhalten i vattnet över det rekommenderade riktvärdet.

Annons

Av 22 prover, som Östersunds kommun tagit, ligger 16 prover i intervallet 15–110 mikrogram per liter, ytterligare ett prov som tagits en mil från Lillsjöhögen ligger också i det intervallet.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att åtgärder vidtas när dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15 mikrogram per liter.

LT har tidigare berättat om att kommunen konstaterat halter som ligger över det rekommenderade, men då ville inte Östersunds kommun och miljöchefen Jari Hiltula avslöja i vilken omfattning det var. Att dricka vatten som innehåller uran kan vara en hälsorisk. Uranets kemiska egenskaper kan skada njurarna. Uran i vatten kan tas bort genom att sätta in ett vattenfilter.

Uran förekommer naturligt i den svenska berggrunden, men dricksvatten från de flesta sjöar och vattendrag har låga halter.

I tidigare undersökningar som gjorts ligger uranvärdena lågt i Östersunds kommun förutom i Lillsjöhögen där halterna legat närmare riktvärdet.

På onsdagen lade miljö- och samhällsnämnden rapporten till handlingarna.

– Men det måste naturligtvis följas upp. Men med ett filter för vatten som används för att dricka och till matlagning så är problemet löst. Att bada i vattnet medför ingen hälsofara, säger ordförande i nämnden, Göte Murén, s.

Miljö- och hälsa ska komplettera undersökningen med stickprov i övriga delar av kommunen.

Mer läsning

Annons