Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hjärtlungsjukas förening Strömsund

Hjärt- och lungsjukas förening i Strömsund har arrangerat ett öppet möte om KOL. Ordförande Gun Påhlsson öppnade mötet med att hälsa välkommen och berättade om hur det är att få diagnosen KOL men också hur bra det kändes att flytta från Småland till Jämtland. Hon mår ganska bra nu med de nya mediciner som finns.

Annons

Programmet fortsatte med att Anna Nicolaisen från Folkhälsocentrum. De arbetar med kommunstöd, folkhälsorapportering, tobaksavvänjning, fysisk aktivitet, goda matvanor, sexuell hälsa och psykisk hälsa.Folkhälsocentrums uppdrag är att informera, utbilda, implementera samt i övrigt stödja primär- och länssjukvård i det sjukdomsförebyggande arbetet. Folkhälsocentrum arbetar med fysisk aktivitet och goda matvanor genom fysisk aktivitet på recept, ett friskare Sverige och Birger – rörelse av vikt. Man rapporterar också från enkätundersökningar om hälsa på lika villkor, 16-84 år, hälsosamtalet i skolan och skolelevers drogvanor. Man arbetar också med utbildning av och stöd till tobaksavvänjare på hälsocentraler, stöd till kommuner/skolor. Att avbryta tobaksvanan kan innebära fokus på det friska, bättre sömn, bättre kondition, mer energi – orkar mer, bättre självförtroende, mer pengar, mindre stress med mera. På hälsocentralerna finns speciellt utbildade tobaksavvänjare som kan hjälpa och stötta. Sluta rökalinjen har telefonnummer 020-84 00 00.

Under pausen uppmanade ordförande Gun åhörarna till aktivitet och genomförde ett enkelt men effektivt rörelseprogram. Så var det dags för Christina Kicki Fjellström att berätta om KOL-dagen som är internationellt känd. Den kallas World COPD Day – Världs-Kol-dagen som syftar till att öka medvetenheten om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och förbättra KOL-vården i hela världen. Tema 2013: Det är inte för sent.500 000 – 700 000 har sjukdomen KOL. Det är den enda folksjukdomen där dödligheten fortfarande ökar. Endast en av fem har fått diagnos. Det görs för få lungfunktionsmätningar och det saknas ekonomiska incitament för att hitta patienterna säger Christina Fjellström. Hon fortsätter berätta att 5 miljoner dör av tobak varje år enligt OECD. Sverige har lägst antal dagligrökare 13 procent 2013. Genomsnittet i världen är 23 procent. Det är en högre andel kvinnor som röker än män. Varje år börjar 16 000 ungdomar att röka, i årskurs 9 är det 41 procent av flickorna och 32 procent av pojkarna. Rökningen gör att lungornas funktion avtar fortare för att återgå till normalt åldrande när man slutar röka. 30 procent av de allvarligast KOL-sjuka fortsätter röka och endast en tredjedel av rökarna erbjuds rökavvänjning enligt Luftvägsregistret. Knappt hälften av rökande hjärtinfarktpatienter erbjuds strukturerad hjälp vid rökstopp.

Tre av fyra rökare vill sluta – men behöver stöd. De har upprättats ett nationellt kvalitetsregister med data som kan användas för att analysera, utvärdera och förbättra hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet är att utveckla och förbättra kvaliteten och effektiviteten för patienter, vårdgivare och finansiärer. Registren är också ett viktigt verktyg i forskningen. Luftvägsregistret är ett stöd för KOL-sjuka med 300 anslutna enheter, 43 specialistenheter, 521 användare och 3600 registreringar. Christina Fjellström avslutade med att berätta om förbundet som är en religiöst och politiskt oberoende medlemsorganisation som samlar människor med hjärt- och lungsjukdom. Förbundet har 41 000 medlemmar i 160 lokala föreningar i Sverige.

Anna Nicolaisen utförde luftmängdsmätning av lungorna på de som var intresserade. Föreningen bjöd på fika och underhållning av Jack-Rune. Mötet texttokades av tolkcentralen.

Med detta program kunde man som arrangör önska att antalet besökare hade varit några fler.