Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hemligt om vind

Nyligen fick jämtar och härjedalingar än en gång propagandautskicket "Vindkrafttidningen Jämtlands län" i sina brevlådor. Produkten är gjord av Ralph Rentzsch och hans bolag Probeda Publishing i samarbete med skatte- och EU-finansierade, kommun- och vindkraftsägda Vindkraftscentrum i Strömsund.

Det är en mycket oroande utveckling att skattemedel används till propaganda för en industri som bygger på noga utvalda halvsanningar. Detta är vanligtvis sådant, som vi ser i odemokratiska system och i diktaturer. I den tidningsliknande pamflett, som skickats ut till jämtar och härjedalingar för att övertyga om vindkraftens förträfflighet, går vindindustrin så långt, att Svensk vindenergi genom sin lobbydirektör Annika Helker-Lundström angriper journalistiken och hävdar, att journalister far med osanningar.

Bakgrunden är att SVT:s Mittnytt föredömligt granskat vindindustrin och intervjuat personer med insyn och erfarenhet av vindkraft, där alla parter för en gångs skull fått komma till tals, även Svensk Vindenergi. Fakta har presenterats och detta blir givetvis besvärligt för vindindustrin, som bygger sin affärsidé på halvsanningar och rena lögner. Helker-Lundströms angrepp mot journalistiken i "Vindkraftstidningen Jämtlands län" åsidosätter demokratin. Svensk Vindenergi har de senaste åren fått mycket utrymme i media där de lanserat sin propaganda i egen sak, t.ex. att svensk vindkraft är bra för miljön och minskar koldioxidutsläppen i världen.

Ett land, vars elproduktion redan är närmast helt koldioxidfri och som redan i dag producerar mer el än vad som konsumeras, kan aldrig minska sina koldioxidutsläpp genom att bygga vindkraft. Med massor av tunga lastbilstransporter, nybyggnad av vägar och enorma betongfundament, öppnandet av naturförstörande bergtäkter, utvinning framförallt i Kina under rent livsfarliga och strålskadande former av sällsynta jordartsmetaller till kraftverkens generatorer, hundratals liter olja i maskineriet i varje vindkraftverk och mycket stora mängder kemikalier till plasten i vingarna, ökar vi världens och våra egna utsläpp av radioaktiv strålning, kemikalier och koldioxid till miljön med utbyggnaden av vindkraften. Vindkraft fungerar dessutom så dåligt, att den måste ha ständig uppbackning av annan bättre fungerande elproduktion, när det inte blåser. Detta gör, att ju mer vindkraft som byggs i Sverige, vars älvar inte får byggas ut för mer vattenkraft, desto mer ökar vi vårt beroende av gas- eller koleldad elproduktion, för att backa upp den onödiga och ineffektiva vindkraften.

Helker-Lundström skriver att det inte finns några uppförda eller planerade vindkraftsanläggningar inom "riksintresseområdet obruten fjällmiljö". I Offerdal står 12 sådana verk i ett Natura 2000-område, dessa syns över hela det Västjämtska fjällområdet. Faktafel eller ytterligare en vårdslös hantering av sanningen, från en organisation, vars syfte varit att vilseleda allmänheten sedan starten? Att kommunerna med våra skattemedel och EU-finansiering, genom sitt gemensamt ägda Vindkraftscentrum tillåter sig, att sprida falska uppgifter och angripa journalistiken, ser vi, som ett stort demokratiskt problem.

I samma propagandablad står om Rabbalshede Kraft AB:s planer för 101 vindkraftverk i Lillhärdal. Inte på en enda rad framgår det att projektet kantas av konflikter, där en bidragande orsak är, att Härjedalens kommun utan att veta vem som är ägare till exploatören och utan att veta hur den ansökan de tillstyrker ser ut, ändå tillstyrker etableringen i strid med sin egen översiktsplan. Ingen information går i dagsläget att få fram om vem, som skall tänkas bygga de aktuella vindkraftverken och inte heller om vem, som är ägare till Rabbalshede Kraft AB. Under 2013 köpte ett bolag, Manor Investment S.A., majoriteten i krisdrabbade

Rabbaldshede Kraft AB Manor är hemmahörande i Luxemburg, inga ägare till bolaget redovisas. Manor är i sin tur grundat sent 2010 av ett Panamabaserat bolag, Odessa Securities S.A. Vem som äger detta bolag är lika omöjligt att få reda på. Vad vindkraftsplanerna i Lillhärdal handlar om, kan vi bara gissa oss till. Att det skulle falla ut någon bygdepeng i rekordstorlek till den vindkraftsdrabbade bygden, vilket hävdas i propagandabladet, är med bakgrund av hemlighetsmakeriet kring ägarförhållandena i exploatören, mer än osannolikt.

Sune Sjöström

Ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel