Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Havsnäsvägen avskräcker både inflyttare och turister

Vägen har utretts i femtio år, vad planeras och när? undrar kommunalråd Gudrun Hansson (S).

Ni måste själva påverka Regionförbundet, svarar Trafikverket.

Havsnäsvägen, eller väg 829, har uppmärksammats många gånger under det senaste året, och alltid i negativa termer. Upprörda bybor och sommargäster, skolskjutsar som inte kan ta sig fram och turister som svär på att aldrig åka denna väg igen.

Strömsunds kommunalråd, Gudrun Hansson (S), skriver i ett skarpt brev till Trafikverket att denna väg under drygt femtio år varit föremål för diverse utredningar och planer för ombyggnad. Av planerna har ingenting förverkligats, och vägen blir bara sämre och sämre.

Hon skriver att väglaget den senaste hösten har varit extremt besvärligt eftersom vägen grusats med ett nytt material, blålera, som orsakat svår halka och varit närmast omöjlig att tvätta bort från de fordon som trafikerat vägen.

Gudrun Hansson ser vägens brister som ett hinder för bygdens utveckling. Efter sträckan bor en samlad befolkning som pendlar till Strömsund för skolgång och arbete. Befolkningen minskar, trots att trakten i stället väl lämpar sig för inflyttning. Den dåliga vägen avskräcker. Likaså avskräcker den turisterna, vilket Gudrun Hansson anser är djupt beklagligt med tanke på de fina naturvärden som området erbjuder.

Hon påpekar att kommunen får ta emot många klagomål angående väg 829, "men kommunen har ju som bekant blivit fråntagen allt tidigare inflytande över vägbyggnadsprocesserna och är ju inte ens längre en samrådspartner".

Trafikverket, genom Mats Olofsson, skriver i sitt svar att vägen är en grusväg och har nedsatt bärighet. Trots detta har vägen nyttjats av tung trafik, vilket i samband med en nederbördsrik sommar har påverkat vägens standard betydligt. Vid underhåll har man använt de grusmassor som funnits tillgängliga inom närområdet. "Tyvärr innehåller det i aktuellt område även sådant som blir kletigt vid regn och dammar vid solsken".

Den nationella underhållsstrategi som Trafikverket ska följa är inte tillämplig, anser han, då vägen har för få trafikanter. De 160 bilar som i snitt färdas här per dygn är för lite.

För att vägen ska kunna få en standardhöjning krävs i stället att det förordas av Regionförbundet i Jämtlands län, i länstransportplanen, där länets kommuner "utifrån en mycket begränsad budget" ska göra en gemensam prioritering. Mats Olofsson rekommenderar därför att Strömsunds kommun försöker påverka Regionförbundet i den riktningen.

Han uppger att Trafikverket kan ge riktade bidrag till näringen för att påverka standardhöjning av vägar. Detta anslag, så kallade bärighetsanslaget, bygger helt på önskemål och prioriteringar från näringen, främst skogsindustrin och turistnäringen. I referensgruppen för bärighetsanslag ingår bland andra Jämtland/Härjedalens Turism, Handelskammaren och Regionförbundet, vilket är den kanal som kommunen bör använda sig av, anser Trafikverket.