Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftsbolag vill satsa 26 miljarder i Härjdalen

Om Härjedalens kommun skulle ge klartecken för samtliga önskemål som finns för vindkraftsutbyggnad i kommunen skulle det innebära investeringar på 26 miljarder kr. Det handlar totalt om 520 vindkraftverk som de olika exploatörerna har redovisat planer för. Det skulle i sin tur innebära 60 heltidsjobb enligt de beräkningar som gjorts.

Annons

I de planeringsprinciper som redovisas i utarbetandet av den nya översiktsplanen för vindkraft framgår bland annat att man inte ska bygga där det finns natur-och kulturmiljöer som är av riksintresse. Inte heller i områden med värdefull landskapsbild samt områden av betydelse för kommunens turistnäring.

Kommunens önskemål är att samla större utbyggnader i sammanhållna parker. Stora utbyggnader skapar industrilandskap.

Man anför vidare från kommunens sida att det ska skapas distinkta och tydliga avstånd mellan de större vindkraftsparkerna. Därigenom undviks en splittrad landskapsbild med vindkraftverk på varje höjd/berg.

I kommunens riktlinjer framgår att det ska vara en kilometer till boende för större grupper av vindkraftverk och 500 meter för mindre.

Till örnbon ska avståndet vara en kilometer, men två kilometer kan övervägas.

Det ska vara sammanhållna och ordnade grupper, 8–10 kilometer mellan parkerna, dock mindre avstånd i bra vindlägen där lokal acceptans finns.

Man vill även ta hänsyn till rennäringen och skadelindrande åtgärder eller intrångsersättning kan bli aktuellt där vinterbetesrätt föreligger.

Vindkraftverken får inte ha en högre höjd än 150 meter om risk för ljusstörningar uppstår.

Mer läsning

Annons