Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svångrem gäller för nästa års budget

Kontroll. Kontroll. Kontroll. Det var kommunalrådets Lennart Olssons budord inför hur budgeten för 2009 ska skötas.

Annons
Under onsdagens kommunfullmäktige klubbades budgeten för 2009 igenom. Förslaget som beslutades var:
Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov avsätts 2 000 000 kr.
Till kommunstyrelsens förfogande anvisas 2000000 kr för oförutsedda behov.
YPRO (Ytterhogdals Produkter AB) beviljas ett villkorligt aktieägartillskott på 225 000 kronor med föreskrift att tillskottet skall återbetalas när bolaget har vinst tillgänglig enligt fastställd balansräkning.
Till kommunrevisionens förfogande anvisas 693 000 kronor.
Till kommunstyrelsens förfogande för sysselsättningsfrämjande åtgärder anvisas 2 135 000 kronor netto.
Till kommunledningsutskottets förfogande för näringslivsstöd med mera anvisas 1 131 000 kronor och för bidrag till turistinformation och annan turistisk verksamhet anvisas 2 327 000 kronor.
Att få i hop budgeten för 2009 var inte helt enkelt tyckte Lennart Olsson.
- Turbulensen ute i världen får effekter även för oss och gjort oss tvungna att ge ett antal direktiv. Vi har fått pruta ner ramen för barn, utbildning och fritid med 3 miljoner, säger han.
Målsättningen är att budgeten ska ge 11 miljoner i överskott. En miljon har avsatts för en kommunchef som ska anställas till det nya året.
- Det är ännu viktigare att nämnderna håller sina budgetramar, säger Lennart Olsson.
Kommunalrådet berättade också att man har fått gå in i långtidsplanen för kommunen och göra justeringar då man räknar med att lågkonjunkturen ligger kvar över nästa år.
- Det är mycket pengar som ska bantas bort, säger Lennart Olsson.
Karin Holmin och Vox Humana gjorde ett tilläggsyrkande på sifferbudgeten, de ville ha sju miljoner extra till socialnämnden och tre miljoner extra till nämnden för barn, utbildning och fritid.
Vox humana efterlyste dessutom en modernare budgetprocess men den vann ingen majoritet.
Nämndernas negativa avvikelse mot budget 2007 var ca 14 miljoner.
- Nämndernas resultat för budgetår 2008 kommer med all sannolikhet att visa samma negativa avvikelse. Det är inte långsiktigt hållbart att kommunens nettokostnad för att utföra sitt uppdrag gentemot kommunmedborgarna har högre ökningstakt än skatteintäkter och statsbidrag.
- Det är inte heller långsiktigt hållbart att förlita sig på att finansförvaltningen varje år ska lyckas med att både täcka upp nämndernas negativa resultat och även se till att kommunen klarar att nå balanskravet, säger Karin Holmin.

Mer läsning

Annons