Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sametinget överklagar Ruvhten Sijtes stadgar

Sametinget går till kammarrätten för att stoppa registreringen av samebyn Ruvhten Sijtes stadgar, eftersom Sametinget anser att de strider mot lagen på vissa punkter.

Annons

Samebyn Ruvhten Sijte antog vid ordinarie bystämma den 5 juni 2006 § 23– nya stadgar. Därefter begärde samebyn att Sametinget skulle godkänna stadgarna för registrering, men Sametinget godkände inte stadgarna då de anser att de strider mot rennäringslagen.

Dock gick stadgarna igenom Länsrättens krav för registrering 2010-01-05. Men nu överklagar Sametinget domen i kammarrätten.

Sametinget anser att ramen för rättsförhållandet mellan en sameby och en enskild medlem är reglerad i rennäringslagen. I den mån samebyns stadgar påverkar denna reglering står stadgarna också i strid med rennäringslagen.

Sametinget kritiserar i sitt överklagande flera stadgar och skriver bland annat:

– Punkten 12.3 i samebyns stadgar innebär att samebyn genom bystämman kan förändra en enskilds medlemskap från renskötande medlem till icke renskötande medlem, även om medlemmen alltjämt uppfyller kraven för det obligatoriska och automatiska medlemskapet enligt 11 § rennäringslagen och kraven för renskötande medlem enligt 13 §.

Bestämmelsen står därför i strid med rennäringslagen. Sametinget vill i samband härmed nämna kammarrättens dom från 12 september 2005 med målnummer 1560-03. Målet avsåg en situation med nämnda omklassificering och kammarrätten fann att denna stod i strid med bestämmelserna i rennäringslagen.

– Punkten 19.1 i samebyns stadgar innebär att den som är medlem och renskötande medlem enligt 11 och 13 § rennäringslagen blir underkastad krav ifråga om kunskap och samarbetsförmåga när dessa utgör en förutsättning för överlåtelse av renskötande verksamhet. Bestämmelsen reglerar därmed det rättsliga förhållandet mellan medlemmen och samebyn och överträder rennäringslagen på ett oförutsebart och rättsosäkert vis.

Vidare kritiserar Sametinget samebyns bestämmelser som i princip möjliggör för en majoritet att succesivt fasa ut enskilda medlemmar ur samebyn.

– Det kan finnas grund att vägra registrering av stadgar som redan vid prövningen framstår som varande uppenbart i strid med likhetsprincipen. Sametinget överlämnar den frågeställningen till kammarrätten.

Mer läsning

Annons