Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sameby överklagar utbyggnad

/

Samebyn Ruvhten Sijte överklagar antagandet av två detaljplaner som ligger på samebyns året-runt-marker. De menar att ingen miljökonsekvensbeskrivning gjorts.

Annons
Samebyn Ruvhten Sijte överklagar Härjedalens kommuns antagande av detaljplan för fastigheterna Funäsdalen 29:29 och Tännäs Kyrkby 51:34.
Den andra oktober 2008 fattade Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun ett beslut om att anta en detaljplan för fastigheterna. Syftet med detaljplanen är att skapa 74 tomter för fritidsändamål, anläggande av en campingplats för 90 husvagnar samt uppförande av tre bostadshus.
Samebyn Ruvhten Sijte bedriver rennäring i det aktuella området och har arrenderat området som ingår i byns året-runt-marker.
Glenn Rensberg, den dåvarande ordföranden i byn, skrev i brev till nämnden under samrådsförfaradet som har ägt rum inom planprocessen att samebyn är förvånad över att någon hänsyn inte har tagits till renskötseln i det framlagda förslaget.
Vidare har han förutsatt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlar renskötseln skall genomföras innan nämnden fattar beslut i frågan.
Kommunen har i sin samrådsredogörelse kommenterat samebyns yttrande och dels refererat till en tidigare detaljplan, dels angivit att "Detaljplanen omöjliggör inte att renar vistas i området".
Det kan konstateras att någon MKB inte har upprättats i detaljplanärendet. Detta trots att det i "Utställningshandlingen" konstaterats att "Campingplatser och fritidsbyar har betydande miljöpåverkan", skriver samebyns ombud Camilla Wikland i överklagan.
Mot denna bakgrund finner samebyn skrivningen om rennäringen i "Samrådsredogörelsen" anmärkningsvärd eftersom slutsatsen saknar grund i någon utredning. wSamebyns uppfattning är att det med hänsyn till den bedrivna rennäringen i området är mycket olämpligt att den föreslagna detaljplanen antas.
Samebyn är redan trängd av olika intrång i sina renbetesområden och upplever att dess förutsättningar att bedriva en traditionell och lönsam renskötsel successivt minskar för varje nytt intrång i dess marker, står det i överklagan.

Mer läsning

Annons