Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säkerheten brister på Medborgarhuset

/
  • Arbetsmiljöverket är inte glada på Härjedalens kommun och kan besluta om ett föreläggande, då kommunen inte har vidtagit åtgärder för att höja säkerheten på Medborgarhuset.  Foto: carin Selldén

Kommunen har inte följt Arbetsmiljöverkets instruktioner om att öka säkerheten i kommunhuset. Vid en inspektion hade de inte vidtagit åtgärder enligt handlingsplanen.

Annons

Den 3 mars yttrade sig Arbetsmiljöverket över arbetsmiljön på Medborgarhuset i Sveg.

Arbetsmiljöverket överväger nu att besluta om ett föreläggande mot kommunkontoret. Det kan innebära ett vitesbelopp, som de kan bli tvungna att betala om de inte följer föreläggandet.

Den 15 maj 2008 inspekterade Arbetsmiljöverket medborgarhuset. De uppmärksammade då vissa brister i arbetsmiljön. I ett inspektionsmeddelande den 10 juni 2008 beskrevs bristerna och man ställde krav på att kommunen skulle avhjälpa dem. Den 30 september 2008 inkom kommunen med ett svar och den 28 november 2008 ett förtydligande av svaret.

Arbetsmiljöverket bedömde då att kommunen hade en tillfredställande tidsatt plan för att åtgärda bristerna och avslutade därför ärendet.

Men den 8 februari 2010 gjorde Arbetsmiljöverket en uppföljningsinspektion och då visade det sig att bristerna fanns kvar.

Kommunen hade inte åtgärdat en hänvisningsskylt som skulle sättas upp 30 november 2008 i entrén med uppmaning till besökare att anmäla sig i receptionen där den som ska besökas via telefon kan bekräfta besöket, alternativt hämta besökaren. Vid inspektionen uppgav kanslichefen att skylten hade satts dit men tagits bort efter en kort tid bland annat på grund av för hög arbetsbelastning för personalen i receptionen/växeln. Någon alternativ åtgärd har inte vidtagits.

Innanför entrén finns en hiss till övre våningsplan. I handlingsplanen uppger kommunen att hissen ska förses med lås och att nyckel ska tillhandahållas av reception/växelpersonal, men detta har inte åtgärdats.

Allmänheten kan röra sig fritt och utan kontroll i huset och att personal som arbetar utom kontorstid inte kan vara säkra på att obehöriga inte uppehåller sig på de två våningsplanen.

Personal som arbetar i kommunhuset fattar myndighetsbeslut som kan beröra kommuninnevånare på olika sätt, exempelvis frågor kring tillstånd, ekonomi, bostad och sociala frågor.

Tillbud med hot- och våldsinslag har förekommit, skriver Arbetsmiljöverket.

Senast den första september 2010 ska kommunkontoret ha vidtagit åtgärder för att öka säkerheten i kommunhuset för sina arbetstagare så att inte obehöriga kommer in i lokalerna.

Mer läsning

Annons