Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Riv grundplattan och avvakta ditt bygglov”

Nu har miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun återigen fått ett ärende, som handlar om olovligt byggande på halsen. Denna gång i Funäsdalen.

Annons

En fastighetsägare har innan bygglov beviljats utfört utfyllnad på tomtplatsen samt gjutit grundplattan, vilket är emot gällande bestämmelser.

Placeringen av det tilltänkta fritidshuset är i strid med gällande plan, som anger att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. I det här fallet är grundplattan placerad 3,8 meter från tomtgränsen och är dessutom belägen cirka en meter över ursprunglig marknivå och det södra hörnet 4,5 meter över den ursprungliga marknivån.

Resultatet har enligt miljö-och byggnämnden blivit en mycket hög slänt mot söder och väster, som inte kan anses vara förenlig med kravet på anpassning till landskapsbild.

Den stora utfyllnaden bedöms också medföra olägenheter för omgivningen och strida mot kraven i pla-och byggnadslagen.

För att uppfylla kraven bedöms att byggnaden sänks minst två meter samt flyttas söderut på tomtplatsen. Nämnden föreslås besluta att inte medge mindre avvikelse från gällande detaljplan för byggnadens placering samt att höjdsättningen ska anpassas till den naturliga markens lutningsförhållanden och omgivande terräng innan bygglov kan beviljas.

Sökanden uppmanas därför att riva grundplattan och avvakta att bygglov lämnas innan några nya grundläggningsåtgärder påbörjas.

Annons