Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen: Härjedalens kommun får köpa fjällägenhet

Regeringen medger nu att Härjedalens kommun får förvärva fastigheten Ljusnedal 1:64 på renbetesfjällen i Härjedalen.

Annons

Statens fastighetsverk ska besluta om köpeskilling och träffa de avtal i övrigt som behövs för genomförande. Köpeskillingen ska tillgodogöras Samefonden.

Både Jordbruksverket och länsstyrelsen hade avstyrkt friköp och Fastighetsverket har inget att erinra mot ett friköp ur skogligt perspektiv, men anser att kraven för friköp inte är uppfyllda.

Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att kommunen innehar fastigheten med tomträtt och att ändamålet med tomrätten är att fastigheten ska kunna användas för bostadsändamål och som grönområde samt att kommunen har för avsikt att ändra detaljplanen så att fastigheten kan uppdelas i tomter för helårsboende. Regeringen anser att köpet är godtagbart eftersom kommunen redan har tomträtten. Man anser att några särskilda skäl inte talar mot en försäljning och menar att kommunen får förvärva fastigheten med äganderätt.

Mer läsning

Annons