Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planerad vindkraftspark – den största hittills

/
  • Få åhörare kom till informationsträffen i Svegs Folkets hus där man bland annat fick veta att vindkraftverken kommer att bli 180 meter höga och placeras på höjder mellan 550 och 650 meter.

Den vindkraftpark som Bergvik Skog vill bygga på Skaftåsen nära gränsen mot Hälsingland vid Fågelsjö blir den hittills största inom Härjedalen.

Annons

Igår kväll informerade Bergvik Skog om projektet på Folkets hus i Sveg. På plats var ett fåtal intresserade, framför allt från Fågelsjöområdet.

Det framgick av informationen att Bergvik Skog haft ett första samrådsmöte med länsstyrelsen och Härjedalens kommun.

– Vi vill ha synpunkter på projektet i ett tidigt skede, sa Göran Kindlund från Vattenfall Power Consultant AB, som är Bergvik behjälplig med Skaftåsensatsningen.

Peter Svantesson från Bergvik Skog berättade att vindkraft är en helt ny nisch för bolaget och att det är på sex procent av bolagets areal som det är lämpligt att bygga vindkraft.

– Huvuddelen läggs som stora parker med 25–100 verk vardera som ska anslutas till stamnätet, berättade han. 10 projekt är på gång inom landet.

Svantesson sa också att en 100 meter hög vindmätningsmast i dagarna sätts upp på Skaftåsen.

På Skaftåsen finns det enligt beräkningar plats för 100 vindkraftverk med en effekt på 2–5 MW per verk. Varje verks kapacitet motsvarar hushållsel till 1 000–1 200 villor.

Vindkraftverken kommer att bli 180 meter höga och placeras på höjder mellan 550 och 650 meter.

– Det blir inga problem med bullerstörningar eftersom det inte finns några bostäder inom området, framhölls också.

Nätanslutningsfrågan har man tänkt sig genom en 220 kV luftledning till Sveg.

Det framkom att området på Skaftåsen delvis är utsett till riksintresse för vindkraft. Det innehåller inga skyddsvärda naturområden och där finns inga kända fornlämningar/kulturmiljöer.

Däremot är det troligt att det finns häckande kungsörnar inom området, en sak som närmare ska undersökas.Närvarande fågelsjöbor berättade att Skaftåsen används för jakt, fiske, skoteråkning och bärplockning.

Nya vägar ska byggas och befintliga vägar förstärkas.

När det gäller antalet arbetstillfällen blir det många sådana under byggtiden. Sedan kommer det att bli ett antal jobb för service och underhåll av vindkraftverken.

Mer läsning

Annons