Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förlikning i miljödomstol

Härjeåns och ägaren till en fastighet i Funäsdalen har nått en förlikning i miljödomstolen. Uppgörelsen innebär att markägaren övertar underhållsskyldigheten och övriga skyldigheter för en fiskdamm som Härjeåns 1954 anlade på den mark som den kvinnliga fastighetsägaren äger.

Annons

Hon yrkade i Miljödomstolen att Härjeåns skulle förpliktas att till henne utge 675000 kronor och som grund för sin talan uppgivit att yrkandet avser skadestånd för brister i underhåll av vattenanläggning inom hennes fastighet.

Härjeåns bestred emellertid yrkandet och anförde i första hand att kvinnan saknar talerätt. I andra hand att Härjeåns inte längre har ansvar för dammen (anlagd som fiskodlingsdamm), och i tredje hand att underhållet inte är eftersatt och i sista hand att om ansvar kvarstår är det begränsat till att återställa området i ursprungligt skick.

Efter skriftväxling mellan parterna har Miljödomstolen hållit muntlig förberedelse i Tännäs. I anslutning till den har parterna inlett förlikningsförhandlingar och sedan anmält att förlikning träffats i enlighet med ingivet avtal.

Parterna har också hemställt att Miljödomstolen stadfäster förlikningen och förordnar om att ansvaret för dammen övertas av den kvinnliga fastighetsägaren.

Miljödomstolen anser det lämpligt att ansvaret övertas av fastighetsägaren samt finner även att det finns förutsättningar att stadfästa förlikningsavtalet i dom.

Mer läsning

Annons