Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De beslutade öka på till 167 vindsnurror

/
  • Socialdemokraterna kom till kommunledningsutskottets sammanträde med ett förslag på totalt 117 vindkraftverk, men det slutade med att det blev en utökning till totalt 167 vindsnurror.

– Det är alldeles åt helvete. Helt enkelt förödande för Lillhärdals framtid.

Det säger Anders Olsson i Föreningen för Småskalig vindkraft i Lillhärdal efter kommunledningsutskottet beslut igår beträffande om hur många vindkraftverk som får byggas i södra och östra Härjedalen.

Annons

Socialdemokraterna kom till klu-sammanträdet med ett förslag på totalt 117 vindkraftverk.

Det förslag vann nu inte klu:s gehör utan det blev en utökning till totalt 167 vindsnurror med följande fördelning:

Åndberget 20, Skaftåsen 50, Sjöarberget 30, Garpkölen 34, Norderåsen 8, Storbodberget 10 och Botberget 15. Det finns en reservation för Storbodberget och Botberget om dessa projekt skulle försämra inflygningsmöjligheterna till Svegs flygplats.

Kommunledningsutskottets förslag ska nu ut på utställning varefter följer samråd. Därefter en ny politisk behandling i kommunstyrelsen och slutligt avgörande till hösten i kommunfullmäktige.

– Lillhärdal får ingen nytta av vindkraftverken på Åndberget och Skaftåsen. Det enda som de åstadkommer är att förstöra natur- och vildmarksturismen som har en väldigt stor framtidspotential, menar Anders Olsson.

– Och här har politikerna tagit ett beslut som går totalt emot en mycket stark opinion framför allt här i Lillhärdal.

– Det kommer också att bildas en stark opinion mot socialdemokraterna i Lillhärdal eftersom partiet drivit igenom vindkraftsbeslutet som går emot folkviljan.

– Jag kommer själv att ta mig en allvarlig funderare om jag ska fortsätta den turistsatsning i mitt företag Härjulf Resor som jag bedrivit i tio års tid i Lillhärdal, avslutar Olsson.

På Bergvik Skog är man mycket besviken efter kommunledningsutskottets besked i vindkraftsfrågan:

– Mycket negativt för oss att bara få med 50 vindkraftverk på Skaftåsen, säger Peter Svantesson på Bergvik Skog.

Totalt hade företaget redovisat planer på 214 vindsnurror på tre olika platser; Brickan, Skaftåsen och Slättåsen, men tilldelningen blev alltså bara 50.

– Nu måste vi ta oss en allvarlig funderare hur vi ska gå vidare med vindkraftsprojekten i Härjedalen. Konsekvenserna med klu:s beslut blir till exempel att det kommer att kosta mera pengar för att ansluta vindkraften till elnätet.

– I nuläget vet jag inte, fortsätter Peter Svantesson, om vi kommer att satsa på Skaftåsen. En så här kraftig reducering från kommunen hade vi inte räknat med. Men kommunens åsikt väger naturligtvis tungt i sammanhanget.

Jan Olof Dahlin vid o2Vindkompaniet är inte lika missnöjd med kommunens besked:

– Vi har fått med tre projekt, Garpkölen, Storbodberget och Botberget vilket är projekt som vi gärna vill se förverkligade. Skulle ett par av projekten äventyra inflygningen till flygplatsen får vi givetvis titta extra på den saken, säger Dahlin.

– Bra, tycker jag,

att man nu från kommunens sida kommit så här långt i hanteringen av översiktsplanen för vindkraft.

Bengt Liljemark är en av de lillhärdalsbor som är positiv till vindkraftsutbyggnad:

– Kommunens besked gör mig fundersam, jag är förvånad att politikerna tänker på det sätt de gör. Kommunens beslut innebär att lönsamheten för Rabbalshede och Bergvik Skog måste försämras.

– I långa loppet innebär beslutet också att Lillhärdal mister möjligheten till bygdepeng för att utveckla olika näringar.

Oppositionsrådet Michael Bellman, Vox humana, säger att hans parti inte vill ha någon ytterligare vindkraftsutbyggnad i Härjedalen och han kommer att reservera sig mot klu:s beslut.

– I Vox humana tycker vi att gällande översiktsplan för vindkraft ska fortsätta att gälla, säger Bellman.

Annons