Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bioenergikombinat planeras byggas i Sveg

NBE Sweden AB söker nu hos Miljödomstolen om tillstånd till anläggande och drift av ett bioenergikombinat i Sveg. Förutom en etanolfabrik kommer bioenergikombinatet att innefatta ett kraftvärmeverk och en växthusanläggning.

Annons

Kraftvärmeverket kommer att försörja etanolfabriken med ånga och el. Överskott av värme och koldioxid ska användas i växthusanläggningen, medan överskott av ånga ska levereras till fjärrvärmenätet och närliggande industrier och överskott av el till elnätet.

Kraftvärmeverket kommer att drivas med restprodukter från etanolfabriken och, i den mån dessa inte räcker till, grot och torv.

För kylning med mera i kombinatet avser NBE Sweden att leda bort vatten ur Ljusnan. Till Ljusnan kommer även kylvatten, renat avloppsvatten och och icke förorenat dagvatten att återledas.

Som råvaror vid etanolfabriken kommer tall och eventuellt gran, halm, hampa och olika grässlag att användas. Samtliga råvaror ska lagras utomhus på en hårdgjord yta med möjlighet att samla upp dagvatten. Råvarorna kommer att hackas i mindre delar inomhus som sedan lagras i stackar.

Drifttiden i etanolfabriken kommer att uppgå till cirka 330 dygn per år med drift dygnet runt.

Kraftvärmeverket kommer att bestå av en förbränningsanläggning, turbinanläggning samt utrustning för hantering av bränsle. Växthusanläggningen ska omfatta en yta om cirka 50 000 kvadratmeter, vilket motsvarar en produktionskapacitet om cirka 1 600–2 200 ton grönsaker om året.

Den teknik för etanolproduktion som NBE begär tillstånd till är förhållandevis ny och under utveckling. Utbytet i processen kan komma att förbättras framöver, vilket skulle innebära lägre förbrukning av råvaror, energi och andra resurser. Nämnas bör att finansieringen av bioenergikombinatet ännu inte är klar.

Annons