Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här vill Trafikverket dra E 14 förbi Brunflo - se de tre förslagen

Trafikverket har lagt in nästa växel för bygget av E14 utanför Brunflo där bilisterna ska kunna köra 100 km/tim.

Tre förslag till vägkorridorer är framtagna. Dragningarna är inlagda på flygbilden här nedan. Till veckan blir det öppet hus i Brunflo. Fastighetsägare, väghållare och allmänhet bjuds in med möjlighet att ställa frågor.

Sträckan E14/E45, mellan Lockne-Optand, ska gå utanför Brunflo samhälle i framtiden är det tänkt.

Trafikverkets bedömning är att nuvarande E14 genom södra delen av Brunflo är högtrafikerad, men trafiksäkerheten och hastigheten är låg. Oskyddade trafikanter får samsas med övrig trafik utan tydliga avgränsningar.

I de nya planerna projekteras för 2+1-körfält, med mitträcke och hastigheten 100 km/tim.

För ett år sedan slog länsstyrelsen fast att en dragning av E14 utanför Brunflo innebär betydande miljöpåverkan. Nu begär Trafikverket att länsstyrelsen ska lämna synpunkter på de tre alternativen.

– Det är för tidigt att säga något om de olika alternativen. Handläggare inom sådant som naturvärden och arkeologi ska komma med synpunkter först, säger Magnus Agnemo, sammanhållande på länsstyrelsen.

– Trafikverket vill att vi ska förorda ett alternativ vilket kommer att framgå av vårt yttrande framöver. Att det blir betydande miljöpåverkan är att betrakta som standard när det gäller nybyggnation av den här typen av vägar, konstaterar Magnus Agnemo.

En slutsats som kan dras i det här skedet är att gröna alternativet "Skogen" innebär minst konflikter med kulturmiljö, fornlämningar och höga naturvärden. Effekten av vägen mildras, med andra ord. 16 miljömål är aktuella för projektet och hänsynen till landskapets natur- och kulturvärden är enligt Trafikverket högre än vid ett normalprojekt.

Vid sidan om Frösön har Brunflo Jämtlands största mängd av fornlämningar från järnåldern. Stora kulturhistoriska värden är bevarandevärda även ur europeisk synpunkt, enligt utredningen så här långt.

Vidare innehåller naturmiljön många skyddsvärda arter där Södergård och Gusta är av riksintresse för naturvården.

– Miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram blir mer omfattande och har en större samrådskrets genom att det tas ett större och bredare grepp på de konsekvenser som projektet kan medföra, säger Magnus Agnemo på länsstyrelsen.