Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här planeras ett nytt hotell i Östersund

Efter tio år av tankearbete: Det här ska bli Stadsdel norrs nya profilbyggnad. Ett 10 000 kvadratmeter hotellkomplex med en överbyggnad nio meter över Kaserngatan.

Annons

Planförslaget som ska upp för beslut miljö- och samhällsnämndens sammanträde nu på onsdag är ett tämligen omfattande projekt som – om byggnaden blir verklighet – kommer att mäta sig med andra profilbyggnader i Östersund.

I grunden handlar det två fastigheter på vardera sida om Kaserngatan som enligt förslaget får bli högst 32 meter över marknivån vilket kan jämföras med närmaste kasernbyggnad vid Kaserngården som är ca 21 meter över marken.

Planen är också att sammanbinda de två byggnaderna med en överbyggnad nio meter över själva gatan.

"Syftet med planförslaget är att möjliggöra ca 10 000 kvadratmeter bruttoarea för hotell, kontor och centrumverksamhet på platsen. Byggnaden ska bli en profilbyggnad för Norr och utformning ska ske med hänsyn till stadsbilden och kulturmiljön", står det i samrådsförslaget.

Tjänstemännen på kommunen har nagelfarit förslaget och de gör tummen upp för fortsatt samråd. Men det kvarstår vad politikerna beslutar på onsdagen för fortsatt samråd.

Samtidigt noterar en av tjänstemännen att skisserna är så kallade volymskisser och att byggnaderna inte är tänkta att se ut exakt så som arkitektfirman har utformat dem.

"Avsikten är att inom planområdet möjliggöra två byggnadsvolymer på var sin sida om nuvarande Kaserngatan. Genom att dela upp byggnadsvolymen på fastigheten är det möjligt att få en relativt stor byggrätt som ändå kan anpassas efter stadsbilden. Byggnader får byggas samman med överbyggnad ovan Kaserngatan, som fortsatt ska fungera som infartsgata till Kaserngården och Norr".

Och vid en första teoretisk anblick verkar planerna varken inkräkta på stadsbild eller riksintressen:

"De nya byggnaderna kommer att bli synliga nord öst om lasarettet, norr kasernerna och sydväst om Arctura. Nya byggnader bedöms inte komma i konflikt med de landmärken som finns i den centrala staden. Med föreslagen höjd och volym bedöms påverkan på stadsbilden bli godtagbar".

"Med anledning av att föreslagen ny bebyggelse är lokaliserad i utkanten av den centrala staden och har begränsats i höjd och volym bedömer inte Samhällsbyggnad att uttrycket för riksintresset kommer att skadas", fortsätter tjänstemännen.

Nu är ju planerna på ett hotell på Stadsdel norr ingalunda något nytt. Vi berättade om detta redan i april 2006:

– Vi för diverse samtal där vi planerar och funderar över att göra någon form av profilbyggnad. Det är jättespännande just nu, sa Daniel Kindberg, dåvarande vd på Fältjägaren, då.