Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här är de nya lagarna som gäller från 1 juli

Hårdare straff för grova våldsbrott, slopad värnplikt, bilprovningens monopol på kontrollbesiktningar försvinner och en ny skollag börjar gälla 1 juli i år.

Kring halvårsskiftet träder en rad nya lagar eller förändringar i lagar samt förordningar i kraft. 69 nya eller reviderade lagar börjar gälla 1 juli.

Här ett axplock av de nya lagarna och dess innehåll. Flera av dem börjar gälla 1 juli, men vissa ligger senare i tid.

Straffen för allvarliga våldsbrott skärps. Till exempel grov misshandel får en nedre straffgräns på fyra års fängelse.

Brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning. Polisen ska alltid inleda en utredning när ett barn under 15 år misstänks för ett brott där det inte är ett lindrigare straff än fängelse ett år.

Effektivare bekämpning av barnpornografibrott. Även den som betraktar en barnpornografisk bild som han eller hon berett sig tillgång till ska kunna dömas för barnpornografibrott. Bedömningen för vad som är ett grovt brott förtydligas.

Ändringar i lagen om totalförsvarsplikt. Försvarets personalförsörjningar vilar i första hand på frivillighet.

Höjt flerbarnstillägg. Höjningen blir 50 kronor för andra barnet, 100 för det tredje, 150 kronor för det fjärde barnet samt 200 kronor per månad för det femte och varje ytterligare barn.

Ändringar i bland annat hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. En avgift som avser barns vård ska som huvudregel tas ut av barnets förmyndare.

Omklassificering av nya influensan. Nya influensan kommer inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom, men den kommer att vara anmälningspliktig.

Egenavgifterna sänks. Avgifterna sätts ned med fem procentenheter, max 10 000 kronor per år, för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Betaltjänster förändras. Det blir bland annat förbjudet för handlare att ta ut en avgift av den som betalar med kort.

Ny skollag införs. Förskolan blir en egen skolform, fristående skolor och förskolor bli en del av skolväsendet. Det individuella programmet i gymnasiet avslutas. Lärares och rektorers allmänna befogenheter kommer också att bli tydligare. Fler disciplinära åtgärder ska införas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Några nya åtgärder som ska kunna användas är skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan.

Rättvisare och effektivare studiestöd. För studerande med studiemedel som avstår från studier för att vårda barn eller närstående, ska det bli möjligt att få studielånet avskrivet från och med den trettioförsta vårddagen. En tydligare och enklare studieresultatsprövning införs.

Kårobligatoriet avskaffas. En student vid universitet och högskola behöver inte vara medlem i en studentkår, nation eller fakultetsförening.

Monopolet för fordonsbesiktningar tas bort. Andra än de som i dag är verksamma inom fordonsbesiktning ska ha möjlighet att utföra besiktningar.

Nationell sfi-bonus. En prestationsbaserad stimulansersättning ska stimulera fler nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska och på det sättet förbättra sina möjligheter att få ett arbete.