Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är byggplanerna på 3000 kvadratmeter i centrum

Fastighetsbolaget Ruth Odéns Fastigheter fortsätter att utveckla innegårdsmiljön i centrala Östersund. Det gamla lagerhuset ska restaureras, bostäder ska byggas – men Jane Doe-huset kommer inte att röras inom det närmaste decenniet.

Annons

LT berättade redan i maj om hur innergården Mårtens torg bakom krogen Jane Doe skulle växa med nya verksamheter. Saluhallen kom till, Jane Doe byggde en uteservering och ett par meter därifrån, knackades det upp ett hål för en dörr så att även Jazzkökets gäster kunde komma ut i solen.

Och fler byggplaner finns – om och när väl en ny detaljplan går igenom.

En helt ny antikvarisk konsekvensbeskrivning som fastighetsbolaget har beställt, är nu presenterad av de tio husen i kvarteret Pantbanken. I grunden bäddar fastighetschefen Erik Odén för att kunna restaurera och ge möjligheter för utökad handel åt inredningsbutiken Hamngatan 12.

– I den gällande detaljplanen får vi riva GP:s (Gärdin och Persson) gamla lagerlokaler och bygga tvåvåningshus med bostäder. Det vill vi inte göra utan i stället restaurera lagerlokalerna och skapa den här innegårdsmiljön som vi har påbörjat, säger Erik Odén.

– För att kunna göra det måste vi ändra detaljplanen. I dag står det bara bostäder, men vi behöver handel också.

Genomlysningen av de tio byggnaderna är gedigen och den pekar på att det i huvudsak är två byggnader som är av lägre kulturhistoriskt värde: Sko-Mårten där rockbaren Jane Doe huserar och Handskmakaren i hörnet Prästgatan/Hamngatan.

Konsekvensanalysen för Sko-Mårten pekar på att det bara finns två av sex värderingskriterier på huset: Byggnadshistoriskt värde och miljöskapande värde.

"Dock kvarstår faktumet att det vid en strikt antikvarisk värdering är svårt att tillskriva byggnaden förstärkande värdemotiv som pedagogiska värden, tydlighet, autenticitet och äkthet. Utan dessa förstärkande värdemotiv bedöms rimlig ambitionsnivå för bevarande ligga på en lägre nivå", skriver byggnadsantikvarien Svante Freij.

Vid tidigare kulturmiljöinventeringar har huset inte heller pekats ut som bevarandevärd, enligt Freij och till detta kommer en hovrättsdom från 2003:

"Byggnaderna längs Storgatan i motsats till Prästgatan i kommunens områdesplan från 1984 markerades som miljö- och kulturhistoriskt värdefulla och rivningsförbud gäller. Vilket inte är fallet beträffande någon av byggnaderna längs Prästgatan".

Erik Odén vet att Sko-Mårtenhuset/Jane Doe-huset är en het potatis och som rör upp mycket känslor. Det är inte heller första gången som huset varit på tapeten för rivning och där ilskna röster har höjts.

– I våra planer är det i första hand innergårdshusen vi först ska rusta upp, sedan kommer Handskmakarhuset och efter det Sko-Mårtenhuset, säger han.

– Men jag har sagt att vi inte kommer att röra Sko-Mårtenhuset inom de närmaste tio åren. Det är så mycket annat vi först måste investera i först. Om vi sedan överbygger det, bygger runt det eller om vi river och bygger nytt, det kan jag inte svara på i dag, fortsätter han.

Enligt honom är det således fullt fokus på innergården och i huvudsak lagerlokalerna – en byggnad som uppfördes 1897.

– Vi har aldrig haft som ambition att riva gårdshuset. Vi vill restaurera det. För fastighetsbolaget är det mest fördelaktigt ekonomiskt att riva det och bygga ett bostadshus, det säger banken. Men vi vill tillskapa något som är mer än bara pengar. Vi vill skapa ett värde som kan bestå. I en ny detaljplan så beläggs det med ett rivningsförbud. I dag finns det inget sådant skydd.

– Den miljö vi vill skapa på den här innergården är en urban miljö. Vi har Jazzköket, vi har Jane Doe, vi har fått till en ny saluhall i stan som ingen trodde på från början. Vi har en miljö som vi kan bygga kring i det här kvarteret. En sådan miljö kan man inte bygga om man river alla hus och bygger nytt.

Så vad är planen då?

– Jag vill bevara det som är mest kulturhistorisk värdefull. Har vi både nya och gamla byggnader kan vi få ihop en mix som är ganska intressant. Men vi måste ha de nya byggnaderna och bostäderna. Det är där vi har kassaflödet för att kunna bevara de gamla.

Om detaljplanen godkänns kommer alltså hörnhuset Prästgatan/Hamngatan att rivas och ge plats åt lägenheter – vilket också ligger i linje med det kommunpolitikerna har klubbat igenom i centrumplanen för Östersund.

Men det är fortfarande en lång process innan detaljplanen kommer att kunna antas – eller avslås.

I onsdags informerade ansvarig planarkitekt facknämnden om vad den antikvariska konsekvensbeskrivningen innehöll. Vid nästa nämnd den 2 november är det tänkt att planen ska tas upp för beslut om granskning. Tanken är att planförslaget ska skickas ut på granskning i november.

Annons