Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gymnasieprogram föreslås bli nedlagda

En hel del budgetfrågor är uppe på kommunstyrelsens möte i Strömsund nästa vecka.

2014 är det aktuellt att dra i gång en ny arbetsmarknadsenhet inom kommunen. En personalchef ska rekryteras och resurser avsättas. Minskad arbetslöshet och utanförskap är ett centralt mål och erfarenheter som byggts upp i angränsande tillfälliga projekt ska tas tillvara.

Frågor som handlar om feriearbeten, praktikplatser, rekrytering och arbetskraftsförsörjning ska hanteras inom den nya enheten.

En längre tid har det stått klart att elevantalet sjunker vid estetiska programmet, samt restaurang och livsmedelsprogrammet, på Hjalmar Strömerskolan. Innevarande år finns endast elever i klass 3 och båda programmen föreslås bli nedlagda nästa år.

Framöver ska kommunen utarbeta en tydlig strategi för hur attraktionskraften i kommunens egen gymnasieskola ska öka överhuvudtaget. För ändamålet anslås 130 000 kronor. Hur det här ska gå till redovisas i juni.

Bakgrunden är en revisionsrapport där det framkommit att skolan behöver anpassas till demografiska förändringar med sjunkande elevantal. I dag vänder sig också kommunen huvudsakligen till Strömsunds egna grundskoleelever.

Det ekonomiska läget i korthet, enligt planen de kommande åren:

• Kommunalskatten föreslås bli oförändrad och i ett längre perspektiv ökar skatteintäkterna de kommande åren. Kommunen tar in 459 miljoner i skatteintäkter nästa år och 505 miljoner år 2016.

• Statsbidrag och kommunala utjämningsbidrag landar på 284 miljoner nästa år men minskar till 263 miljoner år 2016.

• Jämfört med 2013 beräknas kommunens nettokostnad ha ökat med 32 miljoner år 2016, till drygt 733 miljoner. Bedömningen är att kommunen uppnår ett plusresultat med 14 miljoner kronor varje år under 2014-2016.

I förslagen till kommunstyrelsens mål nästa år framgår att inflyttningen ska öka och man ska ha ett positivt flyttnetto. En plan för hur kommunen bättre ska integrera nya invånare finns med i bilden.

Kommunstyrelsen ska också ta ställning till ett antal förslag om bidrag till föreningar.

• Tåsjödalen Classic Ski ansöker om 15 500 kronor i marknadsföringsbidrag för nästa år och föreslås få ja.

• Barnens Rätt i Samhället har lämnat in en ansökan om stöd för verksamheten med drygt 22 000 kronor och föreslås få pengarna.

• Övre Flåsjöbygdens Bygdegårdsförening har ansökt om 45 000 kronor till driftbidrag men föreslås få nej därför att medlen redan är fördelade för 2013.