Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gruvbrytning ska avgöras i morgon

I morgon ska de styrande politikerna i Strömsund ta ställning för eller emot en nyöppning av gruvan på Stekenjokk. Men frågan är kontroversiell. Arbetstillfällen ställs mot rennäring, natur och friluftsliv. Fråga

Utsikten är milsvid och naturen kan i flera perspektiv anses vara rik. Högfjällsplattån Stekenjokk är belägen cirka 800 meter över havet, på gränsen mellan Jämtlands och Västerbottens län. Men värdena ligger inte enbart ovan jord. Under markytan finns en malmfyndighet som innehåller höga halter av koppar, zink, guld, silver och bly. Den rika fyndigheten har av myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, klassats som riksintressant.

Bolaget Vilhelmina mineral har kommit långt i sina planer att öppna den gamla gruvan och väntar på ett besked från myndigheten Bergsstaten. Men innan beslutet fattas ska länsstyrelserna i de berörda länen yttra sig. Länsstyrelserna har i sin tur vänt sig till Strömsunds och Vilhelmina kommuner för att få veta hur de ställer sig till gruvbrytning i området.

Politikerna i Vilhelmina har sagt sitt. De anser att en ny gruva skulle generera viktiga arbetstillfällen och bli en motor för kommunens utveckling. De ställer sig därför bakom gruvbolagets ansökan om att få påbörja brytning.

Politikerna i Strömsunds kommunstyrelse ska under tisdagen ta upp frågan och komma fram till om även de ställer sig bakom Vilhelmina minerals ansökan att få öppna den gamla gruvan.

Frågan är inte helt enkel. I ena vågskålen ligger bland annat ett stort antal arbetstillfällen. Enligt Vilhelmina minerals beräkningar skulle det handla om 150 personer som arbetar i själva gruvverksamheten. Bolaget bedömer även att en gruva skulle sysselsätta ytterligare mellan 450 och 600 jobb i det lokala näringslivet under de 15 år som brytningen beräknas pågå.

Samtidigt finns en annan vågskål. Rennäringen skulle påverkas negativt om gruvan öppnades på nytt. Det konstaterar både gruvbolaget och de berörda samebyarna. Och rennäringen är, precis som malmfyndigheten, ett riksintresse i området såväl som naturvård och det rörliga friluftslivet. Frågan blir därför vilket intresse som ska väga tyngst.

Strömsunds kommunchef, Anders Andersson, vill inte spekulera i hur politikerna kommer att resonera och påpekar att det är Bergsstaten som avgör frågan.

Från hans perspektiv skulle en gruva skapa viktiga arbetstillfällen men Anders Andersson har ingen övertro på de samhällsvinster som skulle uppstå.

– Bolaget har sagt att det ska bli ett antal arbetstillfällen och det är förstås värdefullt men det gäller att det handlar om lokala arbetstillfällen. Vid gruvetableringarna i Norrbotten har man sett exempel där en stor del av arbetskraften inte har bott lokalt utan pendlat in och jobbat ungefär som på oljeplattform, en eller två veckor i stöten.

Anders Andersson säger också att politikerna i Strömsund har ett annat utgångsläge när de ska yttra sig jämfört med de styrande i Vilhelmina kommun.

– Vi kan nog resonera olika bara utifrån hur det såg ut när gruvan var igång förra gången. Då bodde de flesta som arbetade i gruvan i Vilhelmina kommun och den naturliga vägen ner var mot Klimpfjäll.