Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Grundlösa anklagelser mot Centerpartiet i Berg

Redan 2007 fick verksamhetsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur kommunens skolstruktur skulle anpassas mot bakgrund av att elevantalet halveras under en tio års period.

Annons

Målsättningen var att kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut våren 2008. I verksamhetsnämnden var det total enighet om att vi skulle anlita en extern utredare. Valet av utredare föll på Britt Hedberg, Kommunförbundet.

Att en extern utredare skulle komma med slutsatser som av vissa skulle uppfattas kontroversiella, var knappast någon högoddsare. Utredningen presenterades i början av 2008, bland annat besöktes kommunens samtliga skolor under ett par veckor. Därefter följde en remissomgång. I vulgär debatten som följde har det framställts som om det i remisserna endast förekom en massiv kritik mot utredningens förslag.

Det kan vara värt att påminna om att skolledarna, bägge lärarfacken, kulturskolan, elevhälsan och företrädare för biblioteken förordade en förändring enligt utredningens förslag. Samma vår, alltså 2008 presenterade kommunens revisorer en revisionsrapport. Kommunens folkvalda revisorer från S, C, M, Be och V var eniga. De konstaterade bland annat: ”…att verksamhetsnämnden agerat i enlighet med fullmäktiges beslut utifrån behovet av snara och genomgripande förändringar. Resultatet har presenterats i utredning kring Bergs framtida skolstruktur”.

Nämnden får dock kritik för att det inte agerats tidigare utifrån prognoser om minskande elevunderlag. Revisorerna påpekar också att verksamhetsnämnden har ”att ta ställning till hur resurser ska fördelas mellan undervisning och lokaler. Om lokalkostnaderna tillåts öka kommer detta att ske på bekostnad av pedagogisk verksamhet”. I Centerpartiet har vi drivit en konsekvent linje i verksamhetsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det innebär följande förändringar i södra kommundelen.

Verksamheten i Klövsjöskola bedrivs som tidigare. Utredningen föreslog nedläggning av skolan redan inför höstterminen 2008, vilket vi från Centerpartiet avvisade. Till Åsarna anvisas elever från Skålan samt elever från Brånans by, söder gamla skolan (tidigare anvisades de Svenstavik). I Skålans skola kommer i fortsättningen förskolan bedrivas. Förskolepaviljongen kommer att flyttas till Ljungdalen. Efter nedläggningen av högstadiet i Rätan kommer förskolan att inrymmas i skolans lokaler. Nuvarande förskolefastighet kommer att avyttras. Förändringarna genomförs givetvis med målsättningen att vi ska nyttja budgeten för skola och barnomsorg effektivare.

Att känslorna svallar när förändringar i skolstrukturer diskuteras är inte ovanligt. Fast de antimobbningsplaner som finns på våra skolor, skulle nog behöva tillämpas även i vuxenvärlden emellanåt. Förolämpande tillmälen och nedsättande omdömen mot personalen på skolförvaltningen har varit flitigt förekommande. Det är ett dåligt betyg på debattnivån i kommunen när hälsotillståndet hos medarbetare direkt förbättras efter avslutad anställning i kommunen!

Det har också förekommit direkta hot både mot politiker och tjänstemän. Att den moderata politikern, Iris Moritz inte fått något som helst stöd från sina lokala partiföreträdare är både anmärkningsvärt och upprörande.

I offentliga sammanhang påstår också företrädare för Bergsmoderaterna att Centerpartiet vill avveckla hela södra kommundelen. Fullständigt grundlöst, när det är Dan-Olov Westberg i kommunstyrelsen som hårdast driver på för att få till stånd 90 miljoners investeringen i Klövsjö/Storhognas VA-anläggning. Moderaterna brukar strida för att skattekronorna ska nyttjas så effektivt som möjligt. I vår kommun har Moderaterna förvandlats till ett renodlat missnöjesparti!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel