Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gissningar påverkade förändringen av polisorganisationen

Utredarens jakt på faktaunderlag och analyser var resultatlösa. Beslutet att organisera om polismyndigheten och bland annat flytta länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå är baserade på rena antaganden och förhoppningar från beslutsfattarna.

Det är den välrenommerade polisforskaren Stefan Holgersson, knuten till Linköpings universitet, som ligger bakom en tämligen gedigen rapport på 135 sidor där han har studerat centraliseringen av polisens ledningscentraler.

LT har tagit del av utkastet och det här blir också startskottet i en granskning som vi kommer att göra de närmaste dagarna vad gäller turbulensen kring den nya polismyndigheten.

"Särskilt intressant var det att studera flytten av polisens länskommunikationscentral i Jämtland/Härjedalen. Denna ingår i Trygghetens hus som lyfts fram som ett framgångsrikt koncept. Polisen har dock fattat ett beslut att skapa en regionledningscentral i Umeå och därmed överge tanken med Trygghetens hus i Östersund. Flytten från Östersund har mötts av mycket motstånd, men även nedläggning av andra kommunikationscentraler har också ifrågasatts", skriver Stefan Holgersson inledningsvis i sin rapport.

Ett problem med organisationsförändringen är det faktum att det saknades ordentligt underlag för den högst omfattade förändringen. Det framkommer i Holgerssons granskning och intervjuer med ett hundratal blåljusanställda som bland andra Östersundspoliser, räddningstjänst, fjällräddare och ansvariga på högsta beslutande nivå.

Han gjorde försök att få konkreta fakta på bordet hos regionledningscentralen i region Nord och hade önskemål om att "...få tillgång till underlag/beräkningar som tydliggör de effekter som bedöms uppfyllas med flytten".

Svaret var att det inte finns något underlag.

Holgersson beskriver hur han jobbade sig uppåt i beslutshierarkin:

"Kontakt togs med personer som haft centrala roller i Genomförandekommittén, men försöken att få underlag/beräkningar som tydliggöra effekterna av centraliseringen var resultatlösa".

Men det finns dokument som pekar på ett antal skäl att skapa sju regionledningscentraler som bland annat innebar att Östersund förlorade sin länskommunikationscentral:

# Effektivare styrning och ledning.

# På sikt öka antal poliser i lokalpolisområdena.

# Nationell enhetlighet.

# Enhetliga bedömningar.

"Men det fanns inga beskrivningar eller förklaringar till hur man kommit fram till dessa antaganden. Tvärtom pekar de dokument jag fått tillgång till att centraliseringen i sig inte automatiskt verkar antas få i stort sett några positiva effekter, utan att det krävs andra åtgärder, t.ex. att ledningsansvaret för icke prioriterad händelsestyrd verksamhet ska föras så långt ut i linjen som möjligt och att det för att säkerställa ökad enhetlighet tagits fram en ny prioriteringsordning för händelsestyrd verksamhet".

Stefan Holgersson resonerar vidare i rapporten och säger bland annat att det går att argumentera för att tillskapandet av de sju regionledningscentralerna skapar bättre förutsättningar att kunna genomföra efterfrågade förändringarna "...men intervjuer och information som erhållits på annat sätt pekar på att det snarare verkar vara tvärt om".

Bland annat följande:

# Avståndet mellan lokalpolisområdeschefer och ledningscentralerna ökar i och med centraliseringen.

# Förändringen medför att organisationen tappar många erfarna operatörer i flera regioner.

# Lokal- och personkännedomen blir sämre på regionledningscentralerna.

# Förändringen i sig tar både kraft och tid och kostar pengar.

# Ökad risk för arbetsmiljöproblem på de stora centralerna.

# Högre personalomsättning som medför ökade kostnader och påverkar kvaliteten.

# Processen att hantera olika typer av ärenden blir mycket krångligare i den nya organisationen när fler aktörer är involverade.

Poliser och blåljuspersonal som LT har pratat med i arbetet med den här artikelserien har berättat att krav har ställts att omorganisationen måste risk- och konsekvensbedömas innan den sjösätts. Någon sådan utredning har emellertid inte gjorts.

Stefan Holgersson sammanfattar:

"Sammanfattningsvis, utifrån tillgängliga data, blir slutsatsen att underlaget för beslutet att bilda sju regionledningscentraler snarare handlar om antaganden och förhoppningar än att det bygger på en välgrundad analys".

På måndag fortsätter LT:s artikelserie. Kommunalrådet i Strömsund, Göran Bergström (S), med mångårig erfarenhet inom polisen – både nationellt och internationellt: "Man spelar rysk roulette med medborgarna".