Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Giftig tjärfabrik i bostadsområde

Bly, koppar och jod i grundvattnet.

Det gamla företaget har satt giftiga spår i bostadsområdet.

Tjärfabriken i Grötingen kan vare ett av de mest förorenade områdena i länet.

Det som grävdes ner i går läcker ut i naturen i dag. Det finns förorenade området i hela landet och Jämtland är inget undantag. Här finns det cirka 3 100 potentiella förorenade områden, spridda över hela länet.

Men tre av dessa är något mer förorenade än andra, de tillhör riskklass 1. Det innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön och de är alla nedlagda massafabriksområden, förorenade av bland annat tungmetaller.

Men en tjärfabrik kan komma att få denna klassificering också. Det handlar om den gamla tjärfabriken i Grötingen i Bräcke kommun. Provtagningsresultaten påvisar förhöjda halter av PAH, aromatiska och alifatiska kolväten, bly och koppar i jord och grundvatten. Det här framgår av länsstyrelsens regionala program om förorenade områden i länet.

Tjärfabriken i Grötingen tillverkade träkol och trädestillationsprodukter från slutet av 1890-talet och fram till 1930-talet. Via en träränna har restprodukter från tjärtillverkningen letts ut direkt i sjön Grötingen, skriver länsstyrelsen. I närheten av området bor det i dag människor permanent året runt. Intill ligger också vattendraget Gimån.

I sedimenten finns mycket höga halter av PAH, alifater och aromater samt förhöjda halter av några tungmetaller. Området tillhör i dag riskklass 2, men en eventuell ändring till riskklass 1 kan bli aktuell efter ytterligare undersökningar i området.

Tjärfabriken är ett av de mest prioriterade områden i länet för länsstyrelsen de närmsta åren.