Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gick ut skolan utan ett enda betyg

Skolinspektionen riktar kritik mot en skola i Härjedalens kommun. Det för bristande stöd till en elev som gick ut högstadiet utan betyg.

Skolinspektionen riktar kritik mot den ansvarige rektorn för skolan för att inte ha följt författningarnas krav vad gäller elevs rätt till särskilt stöd. Man riktar även kritik mot Härjedalens kommun, som är ytterst ansvarig för verksamheten vid skolan, för att inte ha uppfyllt författningarnas krav vad gäller elevs rätt till särskilt stöd och rätt till utbildning.

Senast den 17 januari 2011 ska Härjedalens kommun lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Redovisningen ska avse generella åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte.

Det var föräldrarna till en elev som i somras gjorde en anmälan till skolinspektionen. Eleven som under handläggningen av ärendet blivit myndig stödjer anmälan.

Skolinspektionen ska utreda om Härjedalens kommun uppfyllt författningarnas krav vad gäller elevs rätt till utbildning och särkilt stöd i årskurs 7-9.

Anmälaren har uppgett bland annat följande:

  • Eleven har haft behov av stöd under i princip hela sin skoltid. Skolan lovade att eleven skulle få extra stöd och hjälp, vilket anmälaren inte tycker att eleven fick.
  • I årskurs 8 genomfördes en utredning som visade att eleven hade vissa bekymmer med att läsa och skriva samt koncentrationssvårigheter. Eleven skulle få ett tangentbord för att underlätta skrivandet, men fick det aldrig.
  • Åtgärdsprogram utarbetades för eleven, men skolan följde inte dessa.
  • Eleven lämnade grundskolan utan betyg i något ämne.
  • Frånvaron blev allt större med tiden. Skolan utredde inte frånvaron och eleven erhöll ingen undervisning under den tid eleven var frånvarande från skolan.

Skolinspektionen konstaterar bland annat att skolan och kommunen saknar fullgoda rutiner för beslut om anpassad studiegång. De skriver också att åtgärdsprogrammen brister på flera punkter. Elevens behov är inte tydligt formulerade. Vidare saknas information om hur de insatta åtgärderna skulle följas upp och utvärderas. Skolinspektionen anser även att skolan borde ha utrett hur elevens rätt till utbildning skulle tillgodoses mot bakgrund av elevens frånvaro.