Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ge inte bort våra marker

I slutet av augusti uttalade sig Stefan Löfven och Helen Pettersson (S) i media om att en socialdemokratisk regering redan under kommande mandatperiod skulle skriva under ILO 169 och/eller Nordisk Samekonvention. Dessa uttalanden gick tämligen obemärkta förbi, förmodligen för att så få är medvetna om vad dessa konventioner skulle komma att innebära i praktiken. De två konventionerna har det gemensamt att de syftar till att trygga urbefolkningars intressen, i vårt fall samernas. Detta kan te sig lovvärt, men vad är det egentligen frågan om? Konventionerna är omfattande och tryggandet av de samiska intressena är tänkt att ske på flera olika sätt, men delar av dessa intentioner anser vi vara mycket oroande. Framför allt reagerar vi på det som sägs om att den stat som skriver under dessa konventioner förbinder sig att tillse att samerna ska ges äganderätten till de områden som de traditionellt har nyttjat. Inom dessa områden ska de även råda över utvinning av malm och skog, produktion av elkraft, jakt och fiske och andra nyttigheter som tillkommer markägaren. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att renskötselområdet omfattar cirka en tredjedel av Sveriges yta!

I och med att vi i egenskap av ordföranden i Svenska Jägareförbundets lokala avdelningar i norr representerar en stor del av jägarna i dessa län kände vi oss nödgade att ta itu med frågan. Vi skrev därför ett öppet brev till Stefan Löfven och bad om ett klargörande om hur ett undertecknande av dessa konventioner skulle komma att påverka det nuvarande systemet med upplåtelse av småviltjakt på statens marker ovanför odlingsgränsen i Norrbotten och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland. Vi har inte fått något svar på vår fråga.

Med tanke på de mycket allvarliga och omfattande konsekvenser ett undertecknande av dessa konventioner kan få för Sverige som stat och i synnerhet de konsekvenser de kan få för de som lever och verkar i dessa områden, står vi fast vid att Stefan Löfven måste göra klart för oss alla vilka konsekvenserna kan bli.

Vi upprepar därför vår fråga till Stefan Löfven; Vilka konsekvenser kan ett ratificerande av ILO 169 eller den Nordiska Samekonventionen få för nuvarande ordning med upplåtelse av småviltjakt på de marker som samerna anser tillhöra Sapmi och då framför allt på statens marker ovanför odlingsgränsen i Norrbotten och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland?

Sven-Gunnar Sivertsson, K G Abramsson, Mikael Samuelsson, Jägareförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel