Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fritt fram för villaområde i Sjömon

Satsningen på nya villatomter i Sjömon har nu fått grönt ljus. Det står klart efter ett beslut i regeringsrätten den 1 juli.

Östersunds kommuns planer på ett nytt bostadsområde i Sjömon, Torvalla, åkte på ett bakslag då detaljplanen överklagades och blev ett fall för regeringsrätten. Men den 1 juli avslogs överklagan av regeringsrätten. Därmed får kommunen ge plats åt 16 nya villatomter i Sjömon, och sju befintliga fritidshus kan byggas om till permanentbostäder.

– Det känns jättekul. Området kan komma att byggas ut redan i höst eller i vinter, säger Anne-Katrin Ångnell, exploateringschef på Östersunds kommuns tekniska förvaltning.

Den 12 mars 2009 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Sjömon. Flera boende i området överklagade beslutet till länsstyrelsen, bland annat med hänvisning till att det skulle bli svårare för bönderna att driva lantbruk med ett nytt bostadsområde mitt i jordbruksbygden. Även Banverket överklagade beslutet. Men länsstyrelsen fann inte skäl att stoppa kommunens planer.

Hösten 2009 överklagade sakägare i området beslutet till regeringsrätten. Men nu har regeringen alltså beslutat att avslå överklagan. I beslutet skriver regeringen att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för de personer som överklagat "inte kan vara så betydelsefulla att beslutet av det skälet ska upphävas".

Regeringen anser inte att detaljplanen är oförenlig med översiktsplanen för området, och har inte heller funnit att detaljplanen eller handläggningen hos kommunen och länsstyrelsen har sådana brister att de kan anses ha tillkommit på ett felaktigt sätt. I beslutet står också att "skälig hänsyn tagits till de befintliga förhållandena i planområdet och dess närmsta omgivningar".

LT har tidigare (22 april 2009) skrivit om familjen Bergander som köpte en av fritidshustomterna i Sjömon 2007. De köpte tomten i tron att det var ett utomplansärende och räknade med att kunna flytta in 2008, men blev sedan indragna i Sjömons detaljplanering. När Hans Bergander får höra om regeringsrättens beslut säger han:

– Oj, det var kul att höra. Vi har väntat på att bygga sedan 2007. Det är glädjande att kommunens beslut nu vinner laga kraft.