Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Framtidens vård kräver nytänk

Annons

Läkare i Sverige blir regelbundet kontaktade av olika bemanningsföretag med förfrågan om att ställa upp som hyrläkare/stafettläkare. Det gäller särskilt i områden där det är svårt att rekrytera. Förfrågningar kommer också från Norge: Dubblera din lön! Förverkliga dina drömmar! Jobba hälften så mycket till samma lön som nu!

Det lockar. Det är begripligt.

Bemanningsföretagen skapar en ny marknad, i vilken också sjuksköterskor och tandläkares tjänster säljs – om än i väsentligt mindre omfattning.

Bemanningsföretagens försäljning av läkartjänster bidrar utan tvekan till att hålla den värsta nöden borta. Det finns en doktor och det går att boka en tid åt en behövande patient. Patientens rättmätiga behov av att få träffa en läkare blir tillfälligt tillgodosedd. På sina håll upprätthåller hyrläkaren tillgängligheten med regelbundenhet, år efter år, som om de vore fast anställda. På många kliniker/hälsocentraler arbetar hyrläkare sida vid sida med sina fast anställda kollegor, men under helt andra lönevillkor.

En genomgång som nyligen gjorts visar att en allmänläkare från ett bemanningsföretag kostar minst 41 000 per vecka alltså minst 164 000 per månad. En hyrpsykiatriker kostar minst 49 000 per vecka, alltså 196 000 per månad. Detta skall jämföras med kostnaden för en anställd läkare, vars lön, inklusive lönebikostnader, ligger på drygt 100 000 per månad. För kostnaden för en hyrläkare får man alltså en halv till en, ytterligare, anställd läkare!

Systemet med hyrläkare visar att det inte är brist på läkare i Sverige. Det är istället oviljan att arbeta på vissa platser eller svårigheter för landstingen att rekrytera, som skapar grund för detta kostsamma system. Eftersom systemet är en affärsidé tar naturligtvis bemanningsföretagen betalt för sin förmedling. Kostnaden kan uppgå till 30 procent av ersättningen till hyrläkaren. Detta skall adderas till den höga lönen. Totalsummen finansieras av våra skattepengar.

Många av våra landsting brottas med stora ekonomiska problem. Och framtiden bjuder ytterligare ekonomiska utmaningar. En likvärdig vård över landet där en åldrande befolkning är sjukvårdskrävande kommer att kosta. Till detta kommer nya tekniska och medicinska landvinningar, som är mycket dyra. Sist men inte minst sliter vården på en personal, som till övervägande del består av kvinnor. Kvinnors, i förhållande till mäns, ökande sjukskrivningar, är tecken på att arbetslivet inte är optimalt – sett ur kvinnors perspektiv.

Samtidigt som regeringen ger skattelättnader på närmare 140 miljarder till löntagarna och vill höja brytpunkten för när man skall betala statsskatt (som betalas enligt en progressiv beräkning), tvingas en del landsting höja landstingsskatten, som är procentuell. Det betyder att låg/medelinkomsttagarna drabbas. De betalar de högavlönades statliga skattesänkningar genom en ökad procentuell landstingsskatt. Tanken på en platt skatt – till gagn för höginkomsttagare ligger nära.

Finns det alternativ? Kan vi på annat sätt än med en fördubblad lön, locka läkare att arbeta i de, som anses vara, mindre attraktiva områden?

Det finns gamla beprövade metoder som kan återupptas. Man kan snegla på andra länder och härma. När det var svårt att rekrytera tandläkare till glesbygd på 50-talet erbjöd sig tandvården att betala studieskulderna för personen ifråga. Det finns landsting som betalar spetskompetens för tandläkare om de förbinder sig att stanna kvar på en ort ett visst antal år. Bryts avtalet måste man betala tillbaka. I Nordnorge används liknande metoder för att rekrytera läkare till glesbygd. I England finns andra modeller. Dessa modeller är förvisso inte gratis. Men de skapar en trygghet och långsiktighet som dagens system saknar. Medborgarna i alla delar av vårt land förtjänar en likvärdig vård. Denna skall ges med största omsorg om våra skattepengar. Då måste man våga pröva olika modeller för att kunna nå dessa båda mål. Långsiktighet, trygghet och patientsäkerhet bör vara ledord för detta arbete.

Margareta Winberg (S) Fd vice statsminister, Jämtland

Gunilla Hegardt (V) Distriktsläkare, landstingsledamot, Västerbotten

Margaretha Lööf-Johanson (S) Distriktsläkare, landstingsledamot, Kalmar

Anders Waldenström (S) Tandläkare, Klinikchef, f d landstingsledamot, Kalmar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel