Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Framtidens klimat dyrt för kommunerna

Delar av Norrland drabbas just nu hårt av vårfloden. Den här typen av naturolyckor kommer att bli allt vanligare i framtiden, vilket kräver ökade insatser.

 Kommunerna arbetar intensivt med att hantera och förebygga översvämningar. Nu måste staten ta ett större ansvar.

Många människor har fått sina fritidshus förstörda och jordskred skadar vägarna på flera håll i de nordliga länen. En anledning till att de drabbas så hårt är att snösmältningen har gått ovanligt fort i år.

Den naturliga årstidsväxlingen kan medföra den här typen av problem. Klimatförändringar är en annan faktor. I framtiden väntar dessutom fler naturolyckor orsakade av klimatförändringarna. Sverige kommer att få ett varmare, blåsigare och fuktigare klimat, vilket leder till större vattenflöden, mer frekventa översvämningar och ökad risk för jordskred. Skador på hus och egendom kommer att öka liksom risken för att människor råkar illa ut.

Det är inte bara fjällområdena som hotas. Översvämningar kan drabba och har drabbat de flesta regionerna i landet och nu finns en oro för att Vänerns och Mälarens vattenytor ska stiga till nivåer som översvämmar orter runt dessa sjöar.

Samhället måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Kommunpolitiker runt om i landet investerar redan pengar i att bygga om, förstärka och förbättra ledningsnäten för vatten och avlopp. Många kommuner satsar på energieffektivisering och förebyggande arbete i planering av nya byggen.

Men det räcker inte. Bland annat måste även befintliga miljöer anpassas för att klara översvämningarna. Det kräver större investeringar. När systemet för hanteringen av kostnader i samband med naturkatastrofer nu ses över hoppas vi att regeringen tar sitt ansvar och bidrar med mer pengar.

I dag kan kommuner ansöka om pengar för att förebygga översvämningar, ras och skred, men det finns endast 43 miljoner kronor att söka per år. Det är alldeles för lite. Klimat- och sårbarhetsutredningen gör bedömningen att det behövs mellan 100 och 300 miljoner kronor per år, för att klara av att ställa om till ett förändrat klimat. Men regeringen anser att kommunerna och dess invånare själva ska betala för omställningen, vilket de till stor del gör i dag.

Det är inte acceptabelt att låta invånarna på de drabbade orterna bekosta något som är en nationell angelägenhet. Om staten tar sin del av ansvaret och investerar mer pengar får samhället möjlighet att förebygga naturkatastrofer på en bredare front.

Anders Knape,
Ordförande Sveriges kommuner och landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel