Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Framtiden är ljus i Krokoms kommun

Hårt tryck på de södra delarna kommer att gynna hela Krokoms kommun i framtiden.

På uppdrag av kommunstyrelsen i Krokom har en ny översiktsplan för kommunen tagits fram, vilken skickas på samråd nu i februari. Översiktsplanen visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning, och ska fungera som riktlinjer vid utveckling av tätorter och bebyggelser.

I den föreslagna översiktsplanen tar man upp siffror gällande befolkningsmängden i norra (Offerdal, Föllinge, Rönnöfors, Laxsjö och Hotagen), mellersta (Alsen, Näskott och Aspås) och södra (Rödön, Krokom och Ås) delarna av Krokoms kommun. Här kan man se att kommunen har en stadigt ökande befolkning, vilket främst beror på att inflyttningen i de södra delarna är större än utflyttningen. Även födelseöverskottet är stort.

I de mellersta och norra delarna kan man beskriva läget som tvärt om. Inflyttningen är stor men utflyttningen är större, och antalet döda är fler än antalet födda. Man kommer fram till att utmaningen ligger i att få den relativt stora inflyttningen att öka. Detta visas av genomsnittliga siffror för perioden 2008-2012.

Anne Dahlgren är stadsarkitekt och har sammanställt översiktsplanen.

– Det finns ett tryck på de södra delarna av kommunen och därför fokuserar vi i den här översiktsplanen på till exempel Krokom och Nälden, säger Anne Dahlgren.

Hon tror att om man utvecklar de södra delarna kommer det positiva med detta att spilla över även på andra delar av kommunen. I de norra delarna kan man se att befolkningsmängden kommer att minska. Detta är inget problem enligt Anne Dahlgren, som menar att man kan öka den inflyttning som finns även där.

– I till exempel Åsbygden där det är stor tillväxt är det nog möjligheten att både bo på landet och nära staden som lockar folk.

Sedan tidigare finns planer på att bygga fler bostadsområden i närheten av Ås, där tror kommunen att det totala antalet lägenheter kan komma att uppgå i 200–300 stycken. Inga specifika nya planer presenteras i övrigt, men det konstateras att till exempel Rödön kan vara ett bra område att bygga på.

Förutom planer som dessa fastslår man att IT och bredband är viktigt för utvecklingen, och när invånarna i kommunen själva får komma till tals betonas vikten av allt ifrån arbetstillfällen till bevarandet av kulturminnen. I Ås vill man gärna ha en butik och betonar vikten av att ha både boenden och mötesplatser som passar unga. På Rödön värnar man om trafiksäkerheten och de äldres möjligheter att bo kvar. I Krokom vill man ha en mötesplats för alla, och en större omsorg om parker och gång- och cykelvägar känns viktig.

Översiktsplanen ska korrigeras och granskas innan den möjligtvis skickas till kommunfullmäktige för bedömning i höst.