Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fortfarande en ekonomi i kris

Landstingets ekonomi är fortfarande svag. Prognosen för hela 2013 ligger på minus 141 miljoner trots krav från landstingsstyrelsen på ett nollresultat.

Ändå har de ekonomiska förutsättningarna ändrats i positiv riktning. Jämfört med augusti förra året har resultatet förbättrats med 30,4 miljoner.

Delårsbokslutet från augusti kommer att diskuteras på landstingsstyrelsen nästa vecka. Det visar även att endast 9 av 21 verksamhetsmål är uppfyllda, ett stort arbete återstår. Särskilt fokus ligger på medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.

• Att inrätta rödakorsvärdar som kan hjälpa patienter tillrätta på sjukhuset finns också på dagordningen. De ska inte utföra någon vård eller göra annat som ersätter personalen. Men samtliga berörda fackförbund är kritiska till värdarna.

De menar att det finns ett visst behov av anpassade uppgifter inom landstinget åt den personal som till exempel fått belastningsskador efter många år i vården. De skulle som sjukhusvärdar kunna fortsätta att bidra med sitt kunnande och sin erfarenhet till vårdarbetet.

Men trots att facken vid flera tillfällen har framfört sina synpunkter har inte politiken tagit till sig detta.

Politikerna menar att rödakorsvärdarnas uppgift är att vara ställföreträdande närstående och ska inte på något sätt ersätta vårdpersonal.

"De farhågor de fackliga organisationerna framför avseende patientsäkerhet och sekretess är tydligt reglerade i dokument om rödakorsvärdarnas uppgifter", skriver de i förslaget till beslut.

Verksamheten kommer att starta i januari 2014.

Det ser inte heller ut att bli några pengar till projektet Jamtli kulturarvslyft, inte ens i bantad version.

Projektet ska syfta till att ge personer som står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och utvecklande arbete och samtidigt bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön.

Landstinget menar att frågan är av arbetsmarknadspolitisk karaktär och hör hemma under kommunens ansvar.

Landstingsstyrelsen har också att ta ställning till om länstrafiken ska få ett extra anslag på 2,3 miljoner till ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader för Norrtåg AB.

Pengarna ska i så fall tas av landstingets anslag för Regionförbundet 2013.

Länstrafiken skriver i sin begäran om extra pengar att de har en underfinansierad budget och att totala underskottet ligger på 4,7 miljoner.

• Dessutom har en patient begärt ersättning för kostnader han haft för en knäoperation. Nu har detta fall hamnat hos politikerna för en bedömning.

Patienten var inte nöjd med den vård han erbjöds av landstinget och valde att på eget initiativ ta kontakt med andra vårdgivare. Strax innan han opererades fick han remissbekräftelse från landstinget med uppgift om beräknad tid för bedömning och behandling. Patienten valde ändå att genomföra den operation han själv hade beslutat.

Nu vill han ha ersättning från landstinget, något som landstinget säger nej till.

"Eftersom patienten har genomfört den aktuella operationen utan beslut av landstinget kan han inte med stöd av reglerna för vårdgaranti eller vårdval få ersättning för sina utlägg", skriver landstingsdirektören i sitt förslag till beslut.