Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förslag för fler bostäder

En egen bostad är grundläggande för ett gott vuxenliv! Ungdomar är den grupp som har svårast att få bostad då bristen på framför allt små hyresrätter är stor i mer än hälften av landets kommuner. Så är läget även här i länet och i Östersund.

Det saknas lägenheter med 1-2 rum och kök. Detta trots att det byggs i Östersund. Enligt DN/SCBs sammanställning är Östersund bäst i Sverige på att bygga bostäder i förhållande till befolkningsökningen. Överhuvudtaget finns ett stort behov i länet av billiga, moderna och tillgängliga lägenheter i olika storlekar. Ungdomars utsatta situation på bostadsmarknaden handlar om möjligheter att efterfråga en bostad med rimlig hyra, i förhållande till inkomst, men också om utbudet av bostäder. Gruppen unga är blandad, men har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i den hårda konkurrensen om de små lägenheterna.

Byggandet behöver öka. Sverige var bäst i Norden på bostadsbyggande år 2006. Sedan dess har det sjunkit och i dag är byggandet lågt om man jämför byggande i förhållande till antalet invånare. Ett ökat bostadsbyggande behövs också för att nå Socialdemokraternas mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, hindrar företag från att expandera, minskar rörligheten och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Vi kan se att i socialdemokratiskt styrda kommuner så har kommunerna ändå gjort mycket för att få igång bostadsbyggandet, men det räcker inte. Staten kan och ska lägga sig i bostadsbyggandet. Det behöver helt enkelt byggas fler bostäder och vi har bland annat följande konkreta förslag:

# Inför en byggbonus – Staten måste ta sitt ansvar för att få igång nyproduktionen av studentbostäder och små hyreslägenheter. Därför föreslår vi en byggbonus på 1 miljard kronor år 2014.

# Bosparande för unga – Ett avdragsgillt bosparande underlättar för unga med sin första bostad.

# Skapa en nationell byggpakt – Samla alla aktörer - en nationell byggpakt – för att de ska ge förslag på hur det ska kunna byggas mer.

# En effektiv och modern plan- och bygglag – Den nya plan- och bygglag från 2011 har brister - det tar för lång tid. Den behöver förenklas och förtydligas och byråkratin behöver minska.

På kommunal nivå finns andra åtgärder för att få igång bostadsbyggandet. För att öka byggandet i Östersunds kommun vill vi socialdemokrater följa Sveriges kommuner och landstings råd:

# Aktiv markpolitik - en Markanvisningspolicy för bostadsbyggande. Tydliga principer för markprissättning. Sälj små områden så att fler små aktörer (ofta lokala) kommer in på marknaden. Kommunen vidtar åtgärder om marken inte bebyggs.

# Bygglots - en väg in för nya aktörer. Idag har vi företagslotsen som kallar ihop alla olika tjänstemän som en (blivande) entreprenör behöver träffa för sitt ärende. Så ska kommunen också jobba med dem som vill köpa mark, göra detaljplaner och bygga bostäder.

# Bostadsförsörjningsprogram - för hur allmännyttiga Östersundshem, men också var privata aktörer ska agera framöver. Hur kommunen som markägare ska agera.

# Snabb och rättssäker detaljplaneprocess, där personalens goda kompetens är en grundsten. Servicedeklarationen säger att inom 1 år ska en detaljplan vara antagen.

Samtidigt som alla kan se de problem som finns på den svenska bostadsmarknaden har den moderatledda regeringen inte tagit sitt ansvar. Utredningarna har varit många – men besluten få. Sverige har inte råd att låta problemen bestå. Våra förslag innebär att det kan produceras fler bostäder. Så bygger vi Sverige starkt inför framtiden.

Veronica Palm (S), Bostadspolitisk talesperson

Gunnar Sandberg (S), Riksdagsledamot

Mona Modin Tjulin (S), Ordförande Miljö och samhällsnämnden Östersunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel