Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Forskning visar att ljud från vindkraftverk kan störa

Vindkraften breder ut sig över länet men nu visar ny forskning att ljuden från vindkraftverk kan störa närboende.
I nuläget kan de varken utesluta eller bekräfta att hälsan påverkas av bullret, men störningarna kan på sikt leda till att de närboende kan få hälsoproblem.

Tidigare delar i vår vindkraftsgranskning:

Vindprojekten tar över bygden kring Fullsjön

Vindkraftsmotståndarna kräver moratorium av Löfven

Vindkraftsmotståndare överklagar 80 vindkraftverk i Bodhögarna

En rapport visar att ljud från vindkraftverk orsakar störning, enligt (WHO) Världshälsoorganisationens definition. En känsla av obehag och irritation som kan påverka hälsan och som uppstår när ett buller inverkar på tankar, känslor eller aktiviteter, till exempel sömn.

Bevisen för att buller från vindkraftverk kan ge sömnsvårigheter är begränsad, och mer forskning behövs, men forskningen visar ändå att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att sömnen kan påverkas.

– Eftersom sömnstörning i sig på sikt kan leda till en hälsopåverkan är detta ett viktigt forskningsområde som man behöver forska mer på, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Hon är en av de tio experter som gjort studien åt Council of Canadian Academies, en icke-vinstdrivande kanadensisk organisation som på uppdrag av det kanadensiska hälsodepartementet gjort undersökningen. Experterna har granskat över 300 studier och publikationer som behandlar ämnet.

Sömnproblem kan i längden leda till att hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, depression och att man mår sämre i allmänhet och därför menar Kerstin Persson Waye att det är viktigt att forska vidare inom ämnet. Idag finns det nämligen stora kunskapsluckor i forskningen, men vissa myter har de i och med undersökning kunnat slå hål på, som att infraljud inte är ett problem.

– Vi har även funnit att det inte finns någon evidens för att hörseln kan påverkas, medan vi i övrigt vare sig kan bevisa eller motbevisa att exponering för vindkraftsljud leder till hälsoproblem. För det behöver vi göra långsiktiga studier, säger hon.

Experterna tycker att det är ett problem att standardmetoderna som används vid mätningar av vindkraftsbuller idag inte fångar upp amplitudmoduleringar eller lågfrekvent buller. De menar därför att man måste prioritera att ta fram nya mätmetoder för hur man mäter ljud från vindkraftverk, och då även inomhus.

– När man idag inte mäter det lågfrekventa ljudet, som närboende upplever som störande, kan man inte dra några slutsatser och därför är det viktigt att ta fram nya mätmetoder och forska mer i ämnet, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Experternas slutsats är att det behövs mer långsiktig forskning för att kunna se de långsiktiga effekterna som ljudet kan ha på hälsan.