Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förnybar framtid med (C)

Annons

För oss i Centerpartiet har det sedan länge varit en viktig fråga att bygga ut den förnybara energin. Det är också en av våra viktigaste prioriteringar i höstens val. Vår vision är ett helt förnybart energisystem inom en generation, och redan till år 2030 vill vi att andelen förnybar energi i Sverige ska vara 70 procent av vår energianvändning, och nu visar rykande färsk statistik från Energimyndigheten att vi är på rätt väg och att vår politik levererar tydliga förnybara resultat.

Varför är det då så viktigt att bygga ut just den förnybara energin? Vad spelar egentligen den förnybara energin för roll?

Jämfört med andra energislag så har den förnybara energin har en lång rad fördelar. För det första är den hållbar och skadar vare sig klimatet eller miljön, vilket är väldigt viktigt när vi vet att vi måste minska våra klimatutsläpp. För det andra orsakar förnybar energi, till skillnad från fossila bränslen som olja och kol, inte heller den sortens utsläpp som skadar vår hälsa. För det tredje har det förnybara inte kärnkraftens stora risker och slutförvarsproblem. Och för det fjärde slipper vi med mer inhemsk förnybar energi oroa oss för den sorts oroligheter och osäkerhet i vår omvärld som kan påverka kring pris och produktion av olja och gas. För det femte är den förnybara elproduktionen ofta småskalig och går relativt snabbt att bygga ut. För det sjätte blir vi med mindre förnybara anläggningar mindre sårbara och minskar vårt beroende av ett fåtal stora elproduktionsanläggningar där påverkan kan bli både snabb och stor om de krånglar eller störs ut, som t.ex. den storskaliga kärnkraften. Och för det sjunde blir nu den förnybara energin allt billigare att bygga ut, och i många fall är förnybart idag också det ekonomiskt mest rationella alternativet för den som vill investera i ny energiproduktion.

Allt sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har Centerpartiet burit ansvar för energipolitiken i regeringen. Under den tiden har vi, genom Alliansens energiöverenskommelse, sett till så att vi har skapat lågsiktigt goda förutsättningar att bygga ut den förnybara energin i Sverige. Den politiken har gett tydliga resultat.

Tack vare det har andelen förnybar energi i Sverige gått från 43 procent 2006 till över 50 procent idag. I dag är bioenergi Sveriges största energikälla, elen från vindkraften har tiodubblats och andelen förnybart i våra transporter har tredubblats. Bara för att nämna några exempel.

I dagarna presenterade Energimyndigheten sin nya kortsiktsprognos för de kommande åren. Och enligt den pekar allt på att de goda resultaten kommer fortsätta också framöver och att vi tack vare den politik som Centerpartiet och Alliansen lagt fast kommer fortsätta driva på utvecklingen av det förnybara i Sverige. Energimyndigheten bedömer att:

# Andelen förnybar energi kommer fortsätta öka. Till och med 2016 väntas den förnybara elproduktionen öka med 10 jämfört med 2013 års nivå.  Inte minst utbyggnad av ännu mer bioenergi och ännu mer vindkraft kommer bidra till det.

# Andelen förnybara drivmedel väntas öka med 5 procent, jämfört med 2013 års nivå. Framför allt bedömer man att produktionen och användningen av mer avancerade drivmedel, från till exempel skogsråvara (så kallad HVO), kommer öka kraftigt.

# Våra bilar kommer fortsätta bli allt snålare. Därför räknar man, trots att bilförsäljningen förväntas öka, med en sjunkande bensinförsäljning framöver, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp.

# Sveriges ekonomi kommer fortsätta bli ännu mer energieffektiv, vilket innebär att vi kommer lyckas producera mer och skapa större värden, med mindre insatt energi. Det är bra för vår konkurrenskraft, som ett land med en stor andel energiintensiv industri.

Sverige har unikt goda förutsättningar att ta vara på och bygga ut den förnybara energin. Vi har en god tillgång på förnybara energikällor, med vatten, vind, skogar och övriga förnybara resurser. De resurserna vill vi i Centerpartiet fortsätta ta vara på –för att fortsätta omställningen från till ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem. Och Energimyndighetens nya prognoser visar att den politik vi driver leder oss dit.

Anna-Karin Hatt (C), T- och energiminister samt andre vice ordförande för Centerpartiet

Daniel Danielsson (C), kommunalråd Åre

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel