Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förnya det gammalmodiga skattesystemet!

1991 presenterades det som kom att kallas århundradets skattereform.

Orsaken var att det svenska skattesystemet hade kommit att präglas av allt fler särlösningar och undantag. Årtionden av lappande och lagande hade satt hela systemets legitimitet i gungning. Genom reformen återfick Sverige ett skattesystem som upplevdes som enkelt och rättvist.

Men sedan skattereformen sjösattes har mycket hänt. Sverige har gått med i EU. Tjänstesektorn sysselsätter allt fler och vi har genomlevt två av de värsta finanskriserna i modern historia. Näringsliv och välfärd har utsatts för ett starkt tryck.

Dessutom har politiska majoriteter från båda blocken tävlat om att använda skatteverktyget i kampen om väljarna. Under de snart 20 år som gått sedan den förra skattereformen har hundratals justeringar skett som inneburit stora avsteg från dess grundprinciper. Värnskatten bröt tanken om hälften kvar. Turerna kring fastighetsskatten har varit oändliga. Och få förstår reglerna för beskattning av fåmansföretagare. Till det ska läggas de nyligen införda avdragen Rut och Rot som ofta leder till problematiska gränsdragningsfrågor och nya förslag om skatterabatter på alltifrån hundpassning till sänkt moms på cykelreparationer.

Vi påstår inte att alla särlösningar är av ondo men sammantaget riskerar de att motverka det som måste utmärka ett skattesystem: enkla och begripliga regler som gynnar tillväxt och sysselsättning.

Sveriges revisorer och rådgivare, (Far), märker dagligen hur skattesystemet i ökande grad skapar osäkerhet och inte sällan orättvisa för många av Jämtlands 75000 skattepliktiga privatpersoner och 27000 näringsidkare.

Principerna från den förra skattereformen har urgröpts så till den grad att vi är tillbaka där vi var i slutet av 1980-talet. Det svenska skattesystemet är återigen ett stort lapptäcke.

Far föreslår därför att det görs en bred översyn av skattesystemet liknande den som ledde fram till det reformerade pensionssystemet. Skattereformen från 1990-talets början må vara tilltufsad, men dess principer är fortfarande giltiga. Vägledande för en översyn bör vara följande kanske självklara men nog så viktiga principer:

Skattesystemet ska vara tydligt, enkelt och förutsägbart

Skattesystemet ska stimulera företag att växa och anställa. Det ska alltid vara lönsamt att utbilda sig och att arbeta.

Strukturella reformer måste bygga på breda överenskommelser för att vara långsiktigt hållbara.

För att skattesystemet ska uppfattas som legitimt och motverka fusk måste skattebetalarna uppleva det som logiskt och rättvist.

Vi menar att sambandet är tydligt: Ju fler särregler, desto högre samhällsekonomiska kostnader. Dagens gränsdragningsproblem skapar onödiga kostnader för alla, från det enskilda företaget och personen till samhället i stort.

Vi vet att stora reformer tar tid. Exempelvis pågick utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning i fyra år. Och att Sverige inte har råd att dröja med viktiga reformer står utom allt tvivel.

När IMD årligen rankar länders konkurrenskraft hamnar Sverige på sjätte plats. Men när det kommer till skattepolitiken hamnar vi först på en föga meriterande 51:a plats.

Det block oavsett kulör som vinner riksdagsvalet i höst bör därför omedelbart initiera arbetet med en ny skattereform.

Nästa generations skattesystem ska finansiera framtidens välfärd och bidra till att den svenska ekonomin växer.

Det finns ingen anledning att vänta på de positiva effekter en översyn av det svenska skattesystemet skulle innebära.

Lars Skoglund

Ordförande i Fars lokalförening i XYZ-län

Dan Brännström

Generalsekreterare i Far (Sveriges revisorer och rådgivare)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel