Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förenkla ägarbyten

Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och välstånd. Redan nu är småföretagen ryggraden i den svenska ekonomin: 4 av 5 nya jobb skapas av småföretagare. Allt talar dessutom för att småföretagens betydelse blir än viktigare framöver i takt med strukturomvandlingen och att tjänstesektorn får allt större vikt. Mycket av det nya måste ske i småföretagen, som snabbare kan anpassa sig efter nya förutsättningar och nya krav. Attityden till företagare och företagande har blivit bättre de senaste åren. Men mer behövs. Sverige har Europas äldsta företagare. Om vi inte kan ersätta dem riskerar kostnaden i termer av lägre tillväxt och färre jobb att bli hög. Ett annat problem gäller själva växlingsprocessen. Med tanke på att en så pass stor andel av företagarna avser att trappa ned och då denna process i många fall tar flera år, bör man ställa frågan hur riskvillighet, nyinvesteringar och nyanställningar utvecklas under tiden. Om många företagare väljer att play it safe kommer detta att påverka tillväxten och konkurrenskraften i Sverige.

Sammantaget kan man säga att närmare 25 procent av landets företagare vill trappa ner på fem års sikt. Ytterligare 15 procent planerar att dra sig tillbaka mellan 5 och 10 år. Totalt är det alltså närmare fyra av tio företag som anser att ett generationsskifte/ägarbyte kan bli aktuellt på tio års sikt.

Här i länet innebär det att det finns omkring 2400 företag (inklusive enskilda näringsidkare) som inom fem år avser att avveckla sin verksamhet på grund av att företagaren planerar en generationsväxling.

Siffran 2 400 företag ger i sin tur att uppåt 5600 jobb berörs. En stor andel av dessa är enmansföretag av typen konsultföretag, där det är kan vara naturligt att företaget läggs ned i samband med att företagaren går i pension. Denna kategori motsvarar ca 73 procent av samtliga företag i länet. För övriga företag vet vi att förhållandevis många generations- och ägarväxlingar inte lyckas speciellt bra. En enkel och grov, men tyvärr inte orealistisk, kalkyl pekar på att mellan 15-25 procent av generationsskiftena misslyckas eller får betydande problem. I så fall kan 400 - 680 jobb riskeras. Frågan är alltså mycket viktig och måste belysas.

Att inte prioritera generationsväxling är som att inte vilja ha tillväxt och utveckling av fler jobb. Inte minst gäller det att lyfta frågan tidigt. Att byta ägare är en lång process. Det gäller att skapa mötesplatser mellan gamla, nya och blivande företagare.

Å andra sidan kan man se generationsväxlingen som en möjlighet. En möjlighet att få in nya företagare och nya idéer och därmed ny tillväxt. Grundförutsättningen för detta är dock ett bra företagarklimat. Hur det går för de små företagen kommer att avgöra hur det går för Jämtlands län. Just därför är åtgärder som minskar problemen vid generationsskiften och förbättrar företagarklimatet så viktiga. Ge våra småföretag rätt förutsättningar så kan vi tillsammans skapa tillväxt, välfärd och många nya jobb.

Anette Tandberg, regionchef, Företagarna, Jämtland-Härjedalen

Bengt-Owe Palmgren, styrelseordförande, Företagarna, Jämtland-Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel