Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: SRF Östersund

SRF, Synskadades riksförbunds lokalförening i Östersund höll sitt årsmöte lördagen den 29 mars 2014 i Östersund i sina lokaler på Gröngatan 39.

Ordförande Georgibelle Fröjse startade dagen med att hälsa alla välkomna. Därefter blev det förmiddagskaffe i den påskpyntade lokalen där även en utställning av nytillverkade påsktuppar visades, dessa var tillverkade av föreningens medlemmar i en kurs där Christine Enarsson varit ledare.

Efter kaffet presenterade sig SRF:s nya ombudsman i regionen, Monica Jonsson. Hon berättade lite om sig själv och tankar kring det uppdrag som hon nu har fått.

Innan mötet drog i gång avtackades Kurt Sjödin, som slutar sitt uppdrag i styrelsen, för ett väl utfört arbete i föreningen.

Parentation hölls för avlidna medlemmar under året, ett ljus tändes och en tyst minut hölls för att hedra deras minne. Gullan Bergvall läste därefter dikten Att dö är att stilla lyftas.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Peter Tjärnberg.

Under 2013 har det tillkommit tre röstberättigade medlemmar och tre stödjande medlemmar till föreningen, dessa hälsades välkomna. Föreningen hade 66 röstberättigande och 33 stödjande medlemmar vid 2013 års slut.

Efter förrättat val har styrelsen följande sammansättning: ordförande Georgibelle Fröjse, styrelseledamöter Lena Ericsson, Gullan Bergvall, Johan Brolén, Siv Harbeck, Larry Svensson och Georg Whitthoff samt Ylva Hellström som ersättare.

Revisionsberättelsen lästes upp vilken med övrig redogörelse för 2013 års verksamhet godkändes och lades till handlingarna. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Föreningen har haft ett aktivt år och medverkat i tillgänglighetsrådet samt anordnat en rad olika aktiviteter för medlemmarna. Som brukligt är, har det genomförts tisdagsträffar med fika och olika kulturinslag. Det har anordnats kulturdag, försommarfest, surströmmingsfest, kyrktur i december samt en julfest. I samarbete med distriktet deltog föreningen även i käppens dag den 15 oktober. Detta är ett axplock av de aktiviteter som föreningen har medverkat i samt anordnat under året. Under 2014 ämnar föreningen fortsätta med sin planerade verksamhet.

Ordförande återtog klubban efter mötets slut och tackar mötesordförande för väl genomfört möte.

Därtill tackade ordförande för förtroendet att leda föreningen som ordförande i två år till. I samband med detta gavs lite information om verksamheter som är på gång under våren, det visas syntolkad film i april och i juni genomförs en dagsresa till Kluk.

Årsmötet förklarades härmed avslutat.

Samvaron fortsatte dock och middag serverades därefter i möteslokalen.

SRF Östersund