Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: SPF Seniorerna Sveg

SPF Seniorerna Sveg har haft årsmöte den 6 mars. Omkring 55 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Rolf Byqvist. Parentation hölls av ordförande med ett tänt ljus och en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året. Gunvor Jansson, ordförande för SPF Seniorerna Härjedalen,  läste en dikt av Karin Boye.

Till ordförande för årsmötet valdes Märit Eriksdotter och till sekreterare Ingrid Östlund.

Märit Eriksdotter läste upp verksamhetsberättelsen och kassör Stefan Åslund gick igenom den ekonomiska redovisningen.

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen under året haft 357 medlemmar. I genomsnitt har omkring 80 medlemmar deltagit i månadsmötena.

Vid de flesta månadsmöten har föredragshållare inbjudits. Generalsekreterare Peter Sikström besökte första månadsmötet i början av året. Kommunalrådert Anders Häggkvist och socialchef Anda Embretzen var inbjudna till aprilmötet. Lars-Erik Nordlander, som är ledamot i Härjegårdar bland annat, medverkade också på mötet och informerade om byggandet för äldre i framtiden i kommunen.

Jan-Erik Larsson, trafikansvarig i föreningen, informerade vid en del möten om trafikfrågor.

Vid sista månadsmötet före sommaruppehållet medverkade kommunpolisen Jana Solsten och pratade om bedrägerier mot äldre. Destinationschef för Visit Sveg, Niklas Ohlson och Eva Gillstedt, sjuksköterska vid Svegs hälsocentral, var också inbjudna till mötet.

Mathias Viberg, flygplatschef vid Härjedalen Sveg Airport, berättade vid första månadsmötet efter sommaren om verksamheten vid flygplatsen och om arbetet vid flygplatsen i samband med de stora bränderna under sommaren. Detta besök var mycket uppskattat av medlemmarna.

Då det framkom att funktionshindrade, som måste ha hjälpmedel med sig,  ej får flyga med flygplanen från Sveg och ej heller från Östersund till Umeå har Märit Eriksdotter tillsammans med PRO och SKPF utarbetat en skrivelse till Trafikverket och protesterat mot detta

Vid oktobermötet medverkade Henry Jonasson, tidigare webbansvarig i kommunen. Han erbjöd medlemmarna att han kunde hjälpa till med inköp av datorer.

Personal från Swedbank har varit inbjudna för att prata om kortbedrägerier.

Anhörigkonsulent Birgitta Östling var inbjuden till sista månadsmötet för året och informerade om hjälp till avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet.

Arne Hård har utarbetat ett aktivitetshäfte för året.

Då dansverksamheten har gått med underskott har en danskommitté bildats, som ska ha ansvar för danserna i fortsättningen.

En resa till Jim Reevesmuseet har genomförts och resan fortsatte till Mora och en båttur med Gustav Vasa.

Ett uppskattat studiebesök har gjorts vid köket på Svegsmon.

Det blev ingen surströmmingsmiddag detta år då det var för få anmälda till middagen.

En vinprovning har genomförts på Gammelgården. Helge Wallin stod för musiken.

Årets julbord intogs på restaurang Mysoxen.

Föreningen har fortfarande ingen valberedning då det inte finns några medlemmar som tackat ja till detta uppdrag.

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

Den ekonomiska redovisningen samt resultat- och balansräkningen godkändes av mötet. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När mötet kom till punkten beslut om budget och plan för verksamheten informerade Märit Eriksdotter och Rolf Byqvist om att det är svårt att få medlemmar, som vill ingå i styrelsen och valberedningen.

Två medlemmar i styrelsen har avsagt sig sina uppdrag. Representant för förtroenderåden vid Svegsmon och Senioren är Rolf Emanuelsson.

Det föreslogs att schemalägga de olika uppdragen så de inte känns lika betungande. Ett annat förslag var att bilda en ”krisgrupp” för att försöka rädda framtiden för föreningen.

Mötet beslutade att godkänna budget och plan för verksamheten.

Till revisorer har valts Alf Göransson och Melving Söderqvist.

Efter mötets avslutning bjöds på kaffe och smörgås. Vinster delades ut till de som vunnit på lotteriet.

Ingrid Östlund

Skicka in en artikel om något som berör dig

Med Länstidningen Östersund Nära kan du skriva egna artiklar och få dem publicerade.

Skriv en läsarartikel